Svalövs kommun

Polisens årliga trygghetsmätning i Svalövs kommun är sammanställd

Trygghetsmätningen görs årligen av Polisen och Svalövs kommun. Syftet med mätningen är att få en större kunskap och förståelse om vad allmänheten bland annat har för uppfattning om tryggheten i kommunen. Enkäten skickas slumpvis ut till 1800 kommuninvånare i åldern 16-86 år.

Foto på patrulerande poliser

Foto: Mostphotos.

- Mätningen är ett öra mot rälsen för att fånga upp våra invånares känsla och upplevelser runt trygghet. Av materialet får vi viktig kunskap för vårt utökade trygghetsarbete samt ett underlag för nya samverkansavtal och medborgarlöften med polismyndigheten, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Mättningen har genomförts under hösten i kommunens sex tätorter genom att Polisen skickat ut 300 enkäter till invånarna i respektive ort. Enkäten består av totalt 32 olika mätområden, som bland annat mäter kommuninvånarnas trygghet. Genom att dela upp kommunen i olika mätområden får man ett bra kunskapsunderlag för respektive tätort.

- Svalövs kommun är fortsatt en trygg kommun att bo och leva i, även om det övergripande problemindexet har ökat marginellt i år, från 2,06 till 2,13. Men av de 32 olika mätfaktorerna så får 21 stycken grönt av våra medborgare. Det som överlag uppfattas som problem i våra orter är övervägande trafikrelaterade, såsom att bilar kör för fort och att det buskörs med mopeder och motorcyklar, säger kommunpolis Björn Johnsson.

Även Teddy Nilsson instämmer med Björn Johnsson om att Svalövs kommun är en trygg kommun.

- Även om det finns ett par områden att förbättra så kan vi när vi summerar enkäten konstatera att Svalövs kommun är en trygg kommun att leva i, vilket vi i vårt eget arbete inom kommunens verksamheter och samverkan med polisen kommer att göra vad vi kan för att det ska vara så även i fortsättningen, säger Teddy Nilsson.

Fakta – trygghetsmätningen

Trygghetsmätningar har genomförts i olika delar av landet av Polisen sedan mitten av 1990-talet. Syftet är att ta reda på allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av ordningsstörningar, mer konkreta trygghetsuppfattningar och bedömning av Polisens lokala insatser.

Enkäten behandlar totalt 32 olika områden där undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ”närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ”alarmerande påtagligt problem”. Varje tätort och kommunen som helhet får sedan ett så kallat ”problemindex”.

Problemindex för Svalövs kommun


2020

2019

Svalövs kommun - total

2,13

2,06

Billeberga

1,88

1,84

Kågeröd

2,03

2,06

Röstånga

1,75

2,22

Svalöv - tätort

2,16

2,13

Teckomatorp

2,34

2,44

Tågarp

1,56

1,56


Det är först 2018 som undersökningen genomfördes för respektive tätort. Tidigare har den bara gjorts kommunövergripande. I år kunde enkäten även göras via webben och på flera språk.

Kommunövergripande resultat för Svalövs kommun Pdf, 440.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 440.9 kB)

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun