Svalövs kommun

Åter full bemanning på bygglovsenheten

Med anledning av sjukdom inom personalen har kommunens bygglovsenhets handläggningstider och svarstider de senaste veckorna varit längre än normalt. Men nu är, till vår stora glädje, personalen åter friska och tillbaka i arbete.

Foto på byggritningar.

De närmaste veckorna kan dock handläggningstider och svarstider fortsättningsvis vara något längre. Detta då enheten arbetar med att komma ikapp de ärenden som inte har kunnat hanteras under sjukdomsperioden.

Vi hoppas ni har förståelse för detta i dessa ovanliga coronatider som vi befinner oss i.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef
E-post

Lina Bencell, bygglovschef
E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun