Svalövs kommun

Vägavstängningar intill arbetet på Rönnebergsvägen i Svalövs tätort

Från och med måndag den 22 februari kompletteras avstängning av vägar som ansluter till Rönnebergsvägen. Gatorna det gäller är Göjegatan och Hans Persson väg.

Karta över vägavstäningar i anslutning till VA-arbetet på Rönnebergavägen i Svalövs tätort.

Klicka på bilden för större upplösning. Källa: Ramudden.

Avstängningen av Göjegatan och Hans Persson väg ingår i etapp 2 av VA-arbetet som NSVA utför och gatornas anslutning till Rönnebergavägen gäller fram till den 26 mars.

Relaterad information

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun