Svalövs kommun

Säkra besök på vård- och omsorgsboenden

Svalövs kommun har tidigare avrått från besök på våra vård- och omsorgsboenden men tack vare effektiv vaccinering kan vi nu öppna upp för säkra besök.

Skriv alternativtext här...

Rutiner för säkra besök är framtagna i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

De flesta som bor på Svalövs kommuns äldreboende, LSS-boende och inom socialpsykiatrin är nu vaccinerade mot covid-19. Det innebär att de är skyddade från att bli allvarligt sjuka, men kunskapen kring huruvida vaccinerade kan sprida smitta till andra är ännu inte så stor. Därför är det viktigt att besök genomförs på ett så säkert sätt som möjligt.

Läs mer om hur du bokar ditt besök, rutiner och vad som gäller här Öppnas i nytt fönster..

Vi önskar förståelse för att det kan ske snabba förändringar av besöksrutinen, exempelvis att en avdelning behöver stängas vid misstänkt smitta eller om myndigheternas rekommendationer ändras.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun