Svalövs kommun

Arbeten i anslutning till nya stationsområdet i Svalöv

I december börjar Pågatågen rulla på Söderåsbanan och fram till nu har det mest varit Trafikverkets entreprenörer som utfört arbeten vid Stationsområdet. Men nu i veckan drar kommunens entreprenör igång den första av totalt sex arbetsetapper i anslutning till stationen på Svalegatan.

Gatvy längsmed Svalegatan i Svalövs tätort.

Både Trafikverket och Svalövs kommun genomför en hel del arbeten under året i Kågeröd, Svalöv och Teckomatorp, allt för att det ska vara färdigt i tid. Den första etappen i Svalöv drar igång på Svalegatan i vecka 14. Sedan följer resterande etapper och allt arbete i anslutning till stationsområdet är planerat att vara färdigt i november månad.

- Efter tre års planering och projektering ska det bli väldigt roligt att se hur de nya stationsområdena längst Söderåsbanan växer fram. Sedan när Pågatågen börjar gå så ser jag verkligen fram emot att kunna ta tåget från Malmö till Kågeröd för att sedan vandra på Söderåsen, säger Mats Moberg, projektleder för kommunens arbete runt stationsområdena.

Även kommunens samhällsbyggnadschef som varit med under hela processen ser fram emot trafikstarten i december.

- Jag har haft förmånen att vara med i projektet sedan medfinansieringsavtalet undertecknades 2014 med Trafikverket och Region Skåne. Att vi nu snart kommer att se Pågatåg komma körandes genom vår kommun känns riktigt bra. Det kommer verkligen att bli ett lyft för alla, säger Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef i Svalövs kommun.

Beskrivning över de olika byggetapperna.

(Klicka på bilden för större upplösning)

Det här händer i de olika etapperna:

  • Etapp 1 och 2: Byte av vattenledning och Svalegatans överbyggnad.
  • Etapp 3: Ny busstation med nya markmaterial, väderskydd, cykelparkering och planteringar
  • Etapp 4: Byte av vattenledning.
  • Etapp 5 och 6: Byte av asfalt och flyttning av kantsten.

Gångbanorna i etapp 1, 2 och 4 byggs om löpande fram till sommaren. Asfaltering av Svalegatan sker i juli. Gångbanorna i etapp 5 och 6 byggs om löpande efter sommaren och asfaltering av Torggatan kommer att ske i oktober.

Så påverkas omgivningen av arbetet
I samband med arbetena kommer det att innebära störningar i form av damm, buller och vibrationer. Det kommer också ske avstängningar och omledning av trafiken, men boende och näringsidkare kommer alltid i samråd med entreprenören kunna komma fram.

Har du frågor om arbetet, vänligen kontakta:
Mats Moberg, projektledare
E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun