Svalövs kommun

Stort överskott för Svalövs kommun i 2020 års bokslut

Vid ingången av 2020 var det budgeterat för ett överskott på åtta miljoner kronor. Vid den ekonomiska delårsrapporten i augusti redovisades ett resultat på 30,9 miljoner kronor och nu när de ekonomiska böckerna stängts visar Svalövs kommun ett starkt och positivt resultat på 47 miljoner kronor.

Bild på årsredovisningens omslag.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i måndags, den 26 april, antogs Svalövs kommuns årsredovisning för 2020. Detta sedan kommunstyrelsen godkänt både bokslut och årsredovisning vid sitt möte den 12 april.

Överskottet innehåller flera delar
Precis som många andra kommuner har Svalövs kommun under förra året fått statlig förstärkning av skatter och bidrag. Detta är dock är inte hela bilden bakom det goda resultatet. Förutom statlig förstärkning har även anpassningar i bokföringen gjorts, som är av engångskaraktär, och som medfört ett överskott på 19 miljoner kronor. Kommunens nämnder och verksamheter visar också sammantaget upp överskott och en ekonomi i balans. Till det positiva resultatet bidrar också börsens utveckling på aktierna, som tas upp i årsredovisningen till ett marknadsvärde av sex miljoner kronor.

Rustar för tuffare ekonomiska tider
För att kommunen ska stå rustad inför eventuellt kommande tuffare ekonomiska tider har 20 miljoner kronor av 2020 års överskott placerats i kommunens resultatutjämningsreserv. Dessa medel kan till exempel användas för att jämna ut minskade skatteintäkter framöver.

Kommunens nämnder levererar ett positivt resultat
Nämnderna har tillsammans levererat ett positivt resultat på 6,5 miljoner kronor. I tabellen nedan är två avvikelser tydliga - en positiv och en negativ. Den positiva avvikelsen är kommunstyrelsens resultat om 13,4 miljoner kronor, vilket merparten består av 10 miljoner kronor i extra anslag för covid-19. Den större negativa avvikelsen, om 7,5 miljoner kronor, är kopplad till samhällsbyggnadsnämndens medfinansiering av gång- och cykelväg.

Tabell som beskriver nämder och styrelsers avvikelse i budget för 2020.

(Klicka på bilden för större upplösning)

Stora delar av 2020 kantades av coronapandemin
Förutom att coronapandemin har varit ett allvarligt hot mot allas liv och hälsa så har den också lämnat spår efter sig i ekonomin. För att få kontroll på intäkter och kostnader som är orsakat av pandemin så valde Svalövs kommun att tidigt rusta sitt ekonomiska system. Detta för att kunna spåra och ha kontroll på extrakostnader och för att öka möjligheten att återsöka statliga medel som är kopplade till pandemin. I tabellen nedan redovisas kommunens merkostnader, under 2020, som är kopplat till coronapandemin.

Tabell som beskriver kommunens merkostnader på grund av covid-19.

(Klicka på bilden för större upplösning)

Mer information om kommunens bokslut och årsredovisning
Är du mer intresserad av kommuns bokslut och årsredovisning finns mer material på kommunens hemsida Öppnas i nytt fönster.. Här finns:

  • Årsredovisning 2020.
  • Nämndernas bokslut.
  • Svalövs kommuns och dess nämnders presentationsmaterial som användes vid den ekonomiska resultatdagen den 8 mars, 2021.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun