Svalövs kommun

Upptäck natur och kultur i det kommunala naturreservatet Svenstorp - Bolshus fälad

Norr om Svalövs tätort finns rester av ett gammalt jordbrukslandskap som i dag betas och skyddas som naturreservat.

Skriv alternativtext här...

Betesdjur i Svenstorp

2021 är friluftslivets år. Under parollen Luften är fri! görs en nationell satsning på friluftsliv med syfte att få fler människor att prova friluftsliv och öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Under året kommer Svalövs kommun att uppmärksamma detta genom en rad olika informationsinsatser och aktiviteter.

Varje månad presenterar vi ett naturområde. Denna gång är det dags för en presentation av naturreservatet Svenstorp-Bolshus fälad.

Svenstorp-Bolhus fälad är ett varierat naturreservat med fäladsmarker i norr, fuktängar i söder och mindre skogspartier spridda över området. Den varierade miljön utgör grunden för en rik och mångfaldig flora. Närmare 300 arter har rapporterats från reservatet, däribland desmeknopp, klockgentiana och granspira.

Vill du veta mer om Friluftslivets år och allt spännande som händer läs mer här Öppnas i nytt fönster..

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun