Svalövs kommun

Svalövs kommun tar emot en konstdonation av Eva Nelander Juntunen

Bildningsnämnden beslutade den 14 september att tacka ja till en konstdonation, omfattande 18 objekt av Eva Nelander Juntunen.

Skriv alternativtext här...

Bildkälla: Eva Nelander Juntunen, detalj.

Verken är utförda i olika tekniker, från broderi till alfreskomålning. Motiven varierar: abstrakta verk, bokstäver, djur – det är en bred produktion som sträcker sig över decennier. Donationen kommer att ingå i en utställning på Svalövs bibliotek med valda verk av konstnären ur kommunens samlingar. Utställningen visas under perioden 2021-12-06 – 2022-01-08 och sedan kommer verken att placeras ut i kommunens verksamheter.

Eva Nelander Juntunen
Eva Nelander Juntunen flyttade till Svalövs kommun i mars 1974 och här har hon levt och verkat fram till 2021. Inför en flytt till Landskrona ställde Eva frågan till kommunen om man ville ta emot en donation av konst.

Eva är främst textilkonstnär men hon arbetar i flera material och tekniker. Hon finns representerad i kommunens konstsamling sedan tidigare men inte i bredden av sin produktion. Före donationen fanns Juntunen representerad med elva verk, samtliga i textil.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun