Svalövs kommun

Besök och gruppaktiviteter på våra omsorgsboenden

De nationella råd och föreskrifter som bland annat begränsat antalet deltagare vid sammankomster och uppmanat till distansarbete upphör att gälla den 29 september.

Skriv alternativtext här...

Kommunens verksamheter återgår i möjligaste mån till det normala, men fortsätter att följa utvecklingen och att vidta åtgärder där det behövs. Inom kommunens vård och omsorg kvarstår befintliga smittskyddsåtgärder tills vidare.

Läs mer om vad som gäller här.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun