Svalövs kommun

Nyhetsarkivet

Här kan du läsa de nyheter som publicerats tidigare under året.

Nyheter från vald månad


 • Skriv alternativtext här...

  Detaljplan för del av fastigheten Röstånga 2:140, "Villa Söderåsen" är ute på samråd


  Förslag till detaljplan för del av fastigheten Röstånga 2:140, ”Villa Söderåsen” i Röstånga samhälle finns tillgängligt för samråd från den 24 januari till den 14 februari 2021.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Sommarjobba inom Vård- och omsorg & LSS!


  Nu mer än någonsin behöver vi sommarvikarier för att kunna ge den bästa vården och omsorgen till invånarna i Svalövs kommun.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns logotyp "Boet".

  Nationella restriktioner och rekommendationer förlängs


  Regeringen meddelade vid dagens presskonferens att de nuvarande nationella restriktionerna och rekommendationerna för att minimera smittspridningen av covid19 förlängs men även ändras.

  Läs mer
 • Foto på bygglovsritningar.

  Längre väntan på handläggning av bygglov


  På grund av sjukdom på kommunens bygglovsenhet är handläggningstider och svarstider för tillfället längre än normalt.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Trafikverket presenterar möjliga sträckningar för ny stambana Hässleholm-Lund, som kan beröra Svalövs kommun


  Trafikverket planerar för en ny dubbelspårig stambana mellan Stockholm och Malmö. Först ut i södra Sverige blir sträckan mellan Hässleholm och Lund. Nu har arbetet nått punkten då det finns förslag på var järnvägen kan gå. Trafikverket bjuder in till samråd där du kan lämna dina synpunkter.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns logotyp "Boet".

  Kommunfullmäktige sammanträder


  Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde, i kommunhuset, måndagen den 25 januari, kl 18.30.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Granskning av ny översiktsplan


  Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december 2020 att ställa ut förslag till kommunövergripande översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för granskning.

  Läs mer
 • Brukare Ella får första dosen vaccin av sjuksköterska Jannie

  Ängslyckans äldreboende är först ut med vaccination mot covid-19


  Först ut att vaccineras är den prioriterade gruppen brukare och personal inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Det är Region Skåne som har huvudansvaret för vaccinationen men för den första prioriterade gruppen hjälper kommunen till att utföra själva vaccinationen.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns logotyp "Boet".

  Ytterligare förlängning av besöksförbudet på särskilda boenden


  Efter en ny ansökan hos Folkhälsomyndigheten förlängs besöksförbudet på Svalövs kommuns äldreboenden, LSS-boenden och besök inom socialpsykiatrin.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Information till företagare angående pandemilagen och handelsplatser


  För att ytterligare begränsa smittspridningen av Covid-19 börjar en tillfällig pandemilag att gälla den 10 januari 2021. Lagen kan påverka dig som är handlare på flera sätt.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Reviderat beslut gällande uppstarten av vårterminen 2021 för högstadiet


  Svalövs kommun reviderar sitt tidigare beslut om att gå över till distans- eller fjärrundervisning för en tredjedel av eleverna på högstadiet. Istället går vi över till distans- eller fjärrundervisning för alla högstadieelever redan från och med 12 januari.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Aktuellt läge avseende covid-19 inom vård och omsorg i Svalövs kommun


  Smittspridningen av covid-19 har ökat i samhället och Skåne är inget undantag. I Svalövs kommun har vi tagit smittan på allvar från början och bland annat haft besöksförbud på våra särskilda boenden.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Stödlinjen för seniorer och anhöriga - vi finns här för dig!


  Är du senior och känner dig ensam eller orolig under pandemin? Eller är du anhörig till någon som du inte kan hälsa på? Känner du oro för att din närstående inte mår bra?

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Information från Skånetrafiken


  Rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken från och med den 7 januari 2021.

  Läs merPublicerad: 2021-01-21

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun