Svalövs kommun

Nyhetsarkivet

Här kan du läsa de nyheter som publicerats tidigare under året.

Nyheter från vald månad


 • Svalvös kommuns grafiska element Boet.

  Svalövs kommun stänger av sex medarbetare inom äldreomsorgen


  Ett flertal avvikelser som sammantaget indikerar på allvarliga brister har uppmärksammats av sektorschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Därför har i dag Svalövs kommun valt att stänga av sex medarbetare på äldreboendet Ängslyckan.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Frånvaroanmälda elever på Linåkerskolan erbjuds distansundervisning


  Med anledning av pågående smittspridning av coronaviruset Covid-19 så har den senaste tiden många elever varit frånvarande från skolan. Trots detta såg verksamheten att elevnärvaron ökade något igen, dock är frånvaron dubbel jämfört med en ”vanlig” vecka.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Utbildningsverksamheten följer händelseutvecklingen och arbetar proaktivt


  Bildningsnämnden och utbildningssektorn följer utvecklingen noga och försöker hela tiden arbeta proaktivt genom att tolka de signaler som de får så att utbildningsverksamheten kan vara så förberedda som möjligt på en förändring av nu rådande läge gällande spridningen av coronaviruset Covid-19.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Information om beviljat bygglov kring stationsområde i Kågeröds tätort


  Det har beviljats bygglov för åtgärder kring det nya stationsområdet i Kågeröd.

  Läs mer
 • Sommarjobbare som anlägger gräsmatta.

  Sista chansen att söka sommarjobb 2020!


  Sista ansökningsdag för att söka kommunens sommarjobb är den 31 mars.

  Läs mer
 • Blodbussen kommer till Röstånga den 31 januari.

  Blodgivartrailern kommer till Röstånga


  Den 2 april kommer blodgivartrailern till Röstånga.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Information till Svalövs kommuns företagare med anledning av coronaviruset/covid-19


  Näringslivsenheten i Svalövs kommun arbetar vidare med full kraft för att stötta vårt näringsliv och våra företagare på bästa möjliga sätt i den svåra situation vi befinner oss i.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Förskolor och skolor hålls fortsatt igång i Svalövs kommun


  Regeringen har av riksdagen givits möjlighet att stänga förskolor och skolor men i nuläget betonar regeringen att detta i nuläget inte är aktuellt. Utifrån detta kommer Svalövs kommun att fortsatt bedriva förskole- och grundskoleverksamhet.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Utökat telefonstöd till anhöriga


  Coronaviruset har förändrat mycket i vår vardag och det påverkar oss alla. Du som anhörig ställs inför nya frågor och situationer. Med anledning av detta finns det nu möjlighet att ringa kommunens anhörigstöd för att få råd och stöd .

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Utbildningsektorn förbereder sig på nya direktiv från regeringen


  Onsdagen den 18 mars gav riksdagen mandat åt regeringen att stänga förskolor och grundskolor från och med måndagen 23 mars. Det är ännu oklart om regeringen kommer att utnyttja detta mandat och i så fall när det sker.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Avloppskontroll i Kolema, Härsnäs, Nackarp, Knutstorp, Fåglasång, Möllarp, Håkantorp, Kråkebacken och Fiskarehus


  Många små avloppsanläggningar är gamla och lever inte upp till dagens reningskrav. Därför kommer Söderåsens miljöförbund så småningom att kontrollera alla små avloppsanläggningar i Svalövs kommun.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 med flera, del av kvarteret Lantlyckan, är ute på samråd.


  Detaljplanen för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl., del av kvarteret Lantlyckan, ställs ut för samråd under perioden 19 mars till 9 april 2020.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element boet.

  Öppna förskolan i Svalöv stänger!


  Utbildningschefen och bildningsnämndens ordförande har i samråd beslutat att stänga vår öppna förskola i Svalövs tätort från och med den 19 mars och tillsvidare.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Undervisning på distans för elever som går på kommunens gymnasieutbildningar


  Bildningsnämnden i Svalövs kommun väljer att tillfälligt låta elever på Svalöfs gymnasium och de kommunala vuxenutbildningarna studera hemifrån. Beslutet är ett led i arbetet att minska smittspridningen av Covid-19

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

  Kommunals skyddsombud drar tillbaka anmälan mot Svalövs kommun


  Den 26 februari hade arbetsgivaren Svalövs kommun och skydds- samt huvudskyddsombud för Kommunal möte med arbetsmiljöverkets representant. Detta med anledning av den prövning, enligt arbetsmiljölagen kapitel 6 6a§, som Kommunals skyddsombud i nattpatrullen lämnat in till arbetsmiljöverket.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Vissa evenemang i Kulturvårens program är inställda på grund av coronaviruset


  Tyvärr är en del av evenemangen i programmet inställda. Kolla med respektive arrangör vad som gäller.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Matsalarna på kommunens äldreboenden stänger för externa gäster


  På våra äldreboenden följer vi Folkhälsomyndighetens råd gällande coronaviruset Covid-19. För att minimera smittspridningen så stänger vi matsalarna på Solgården, Ängslyckan och Åsgården för externa matgäster.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Kommunens skolor håller fortsatt öppet


  Utbildningssektorn har tidigare informerat om att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är ett förhållningssätt som vi står fast vid. Folkhälsomyndigheten är den myndighet som besitter den mest lämpliga kompetensen när det gäller att bedöma hur händelseutvecklingen påverkar samhället.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Förändringar i Nackarpsdalen och vid Odensjön


  Just nu håller Söderåsens nationalparksförvaltning att göra en del förändringar i Nackarpsdalen och kring Odensjön.

  Läs mer

 • Adato - anhörigprogram


  Svalövs kommun erbjuder stöd för anhöriga till personer med missbruksproblem.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

  Information med anledning av coronaviruset Covid-19


  Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Svalövs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset, covid-19, och följer Folkhälsomyndighetens och Region Skånes rekommendationer. I dagsläget finns ingen påverkan på kommunens verksamheter och dessa fortsätter sitt arbete oförändrat. Skolplikt gäller som vanligt.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Det florerar rykte om coronavirus på Familjecentralen Guldkornet


  Det florerar rykte om förekomst av Cornaviruset, Covid-19, på familjecentralen Guldkornet. Detta kan kommunen med bestämdhet dementera.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Åtgärder med anledning av att en medarbetare satts i karantän


  Under onsdagen (4/3) fick kommunen kännedom om att smittskyddsläkaren beordrat en av kommunens medarbetare i karantän. Syftet med åtgärden är att minska en eventuell smittspridning av coronaviruset (Covid-19). Det ska understrykas att medarbetaren inte insjuknat utan det är en förebyggande åtgärd.

  Läs mer
 • Foto på Mattias Nilsson.

  Musik är Mattias stora passion


  Vem ska bli årets Startist? Kanske blir det Mattias Nilsson från Svalöv! Den 5 mars startar omröstningen på Youtube och då har du chansen att rösta fram honom som din favorit.

  Läs merPublicerad: 2021-01-21

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun