Pågående byggprojekt

Här presenteras information om större pågående byggprojekt i Svalövs kommun.

Lantlyckan - Svalövs tätort

Lantlyckan del 1 skiss

Inom området Lantlyckan i centrala Svalöv pågår en omvandling från industriområde till bostäder på ett av Svalövs bästa lägen. Från Lantlyckan är det bara en kort promenad till centrum och tågstation, med kopplingar till resten av regionen. Området kommer byggas ut i två etapper.

I den södra delen av området har byggnationen påbörjats. Här byggs ett särskilt boende och trygghetsboende som även kommer innehålla lokaler för kontor och
administration. Byggnaderna i den södra delen beräknas stå inflyttningsklara i slutet av 2026.

Detaljplan för den norra delen av Lantlyckan-området vann laga kraft sommaren 2023. Detaljplanen möjliggör för radhus och flerbostadshus med centrumverksamheter i bottenvåning. I detaljplanen görs också plats för en park med dagvattenhantering, ett grönt gång- och cykelstråk genom området samt gröna bostadsgårdar. Något datum för byggstart i norra delen finns inte ännu.

Norra kyrkvången - Svalövs tätort

Illustartion över Norra kyrkvången.Förstora bilden

Nytt bostadsområde som är under utbyggnad i de norra delarna av Svalöv. De största delarna av området består av kommunala tomter som säljs genom kommunens tomtkö men detaljplanen gör det också möjligt att bygga rad-, par- och kedjehus i området. Ytor för parkmark finns också. De allmänna platserna så som gator och parkytor har byggts ut och nu pågår försäljning av tomtmark.