Planerade byggprojekt

Här publiceras information om planerade byggprojekt i Svalövs kommun. I planeringen vägs allmänna och enskilda intressen samman för att värna om en lämplig framtida utveckling. Det är samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för planeringen i kommunen.

 

 

För tillfället finns inga planerade byggprojekt.