Planerade byggprojekt

Här publiceras information om planerade byggprojekt i Svalövs kommun. I planeringen vägs allmänna och enskilda intressen samman för att värna om en lämplig framtida utveckling. Det är samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för planeringen i kommunen.

Lantlyckan - Svalövs tätort

Illustartion över Lantlyckanområden i Svalövs tätort.Förstora bilden

Inom området Lantlyckan i centrala Svalöv pågår en omvandling från industriområde till bostäder på ett av Svalövs bästa lägen. Från Lantlyckan är det bara en kort promenad till centrum och tågstation, med kopplingar till resten av regionen.

I den södra delen av området planeras ett särskilt boende och trygghetsboende som även kommer innehålla lokaler för kontor och administration. I den norra delen finns möjlighet att bygga radhus och flerbostadshus med centrumverksamhet i bottenvåning i strategiska lägen. I området finns också plats för en park med dagvattenhantering, ett grönt gång- och cykelstråk genom området samt gröna bostadsgårdar. Projektering av det särskilda boendet i områdets södra del pågår. Detaljplanen för den norra delen fick laga kraft i juni 2023, något datum för byggstart finns dock inte ännu.