Riktlinjer för markanvisning- & exploateringsavtal

Svalövs kommuns gällande riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal antogs av kommunfullmäktige 2019.

Syftet med riktlinjerna är att skapa en tydlighet och förutsägbarhet kring kommunens arbetssätt vid markanvisning och marköverlåtelse av kommunal mark för exploatering samt vid tecknande av exploateringsavtal.

Vid utbyggnad på kommunal mark skriver kommunen och exploatör ett markanvisningsavtal för att reglera rättigheter och skyldigheter mellan parterna.

Vid utbyggnad på privat mark ska exploateringsavtal med exploatören tecknas innan detaljplanen antas för att reglera genomförandet.

Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal Pdf, 507.2 kB, öppnas i nytt fönster.