Riktlinjer för parkering

Parkeringsriktlinjer är avsedda att fungera som en vägledning vid detaljplaneläggning och bygglovshantering.

Riktlinjerna svarar mot kommunens nuvarande mål och visioner samtidigt som de ska fungerar väl tillsammans med dagens parkeringssituation.

Riktlinjerna ska tillämpas vid nybyggnation, tillbyggnad och vid ändrad användning av befintlig funktion av fastighet. Riktlinjerna är vägledande för att beräkna vilket parkeringsbehov som ska tillgodoses av fastighetsägare eller byggherre och gällande både bil- och cykelparkering.

Kommunens parkeringsriktlinjer Pdf, 359.5 kB, öppnas i nytt fönster. antogs i kommunfullmäktige 2022-01-31.