Svalövs kommun

Lediga tomter

Om du är intresserad av en småhustomt så finns lediga tomter i flera av kommunens orter. Mer information hittar du i vår tomtportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Kontakta Svensk fastighetsförmedling för mer information om de tomter som finns till försäljning, se kontaktuppgifter till höger.

Tomtkö och köp

Svalövs kommun har en tomtkö för småhustomter. Anmälan till tomtkön görs via en blankett som fylls i och skickas till Svalövs kommun. Svensk Fastighetsförmedling har hand om kommunens tomtkö och all försäljning av kommunens lediga småhustomter. Blanketten samt regler om tomtkö hittar du i menyn till höger.

Tomtpriser
Tomtpriser i Svalövs kommun beslutas av samhällsbyggnadsutskottet. Priserna som redovisas i tomtportalen gäller för år 2018.

Anläggningsavgift vatten och avlopp

Kostnaden för att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet är en engångsavgift som betalas i samband med anläggandet av VA-serviserna. Anläggningsavgiften är olika stor beroende på tomtyta, vad för anslutningar som ska göras samt vilken kommun fastigheten finns i.

Nedan har vi sammanställt prisexempel för några typhus. Observera att detta bara är exempel, för exakt anläggningsavgift för just din fastighet kontakta NSVA på tel 010-490 97 00 eller på e-post kundservice@nsva.se.

Läs mer om anläggningsavgifterna på NSVA:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prisexempel på några typhus
Alla priser är inklusive moms och avser en boendeenhet.

 600 kvm800 kvm1000 kvm
Vatten, spillvatten och dagvatten146 625 kr156 875 kr167 125 kr
Vatten och spillvatten119 800 kr 128 000 kr136 200 kr
Spillvatten83 313 kr88 438 kr93 563 kr
Vatten63 988 kr 67 063 kr 70 138 kr

Priserna i Svalöv gäller från 1 september 2015. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga priser
När det gäller avgifter för bygglov, planavgift och nybyggnadskarta är de priserna individuella beroende på tomt, husstorlek med mera.

Publicerad: 2021-02-22

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Relaterad information
Kontakt

Tomtkö och försäljning av småhustomter
Pernilla Corsing, Svensk fastighetsförmedling
0418-105 90
e-post

Försäljning av övrig mark
Mark- och exploateringsingenjör
Diana Sohrabi Nejad
0418-47 53 92
e-post

Exploaterings- och genomförandeavtal
Mark- och exploateringsingenjör
Diana Sohrabi Nejad
0418-47 53 92
e-post

Bygglov
0418-47 50 98
e-post


Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun