Bredbandsutbyggnad

Maskin som gräver ner fiberkabel.

Behovet av snabba och tillförlitliga bredbandsanslutningar växer i snabb takt och kommer inom en snar framtid att bli ännu viktigare och mer integrerat i vårt arbete och i viktig samhällsservice. Enligt den nationella bredbandsstrategin ska hela Sverige ha tillgång till ett snabbt bredband år 2025.

I Svalövs kommun pågår utbyggnaden av fiber och kommunens större tätorter liksom de flesta småorter har i dagsläget framdraget fiber. Utbyggnaden av fiber sker i etapper och med målet om att samtliga hushåll ska kunna ansluta sig till nätet. Då marknaden sköter själva utbyggnaden av fi­ber är det upp till kommunen att verka för att marknaden tillgodoser behovet på bästa sätt.

I Svalövs kommuns bredbandsstrategi Pdf, 724.8 kB, öppnas i nytt fönster. är det sammanställt mål, strategier och handlingsplaner för kommunens olika verksamheter att förhålla sig till uttbyggnaden av bredbandsfiber. 

För information om pågående fiberutbyggnad i Svalövs kommun, se företaget IP Only:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bredbandskarta

Post och Telestyrelsen (PTS) kartlägger i oktober varje år tillgången till bredband där folk bor och arbetar och publicerar i slutet av mars året efter ny statistik, nya rapporter och karta med uppdaterad data.

I tjänsten Bredbandskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se tillgången till bredband, tekniker, hastigheter samt nätägare och internetleverantörer i Svalövs kommun.