Svalövs kommun

Vad kostar ett bygglov

Avgifter som tas ut i samband med bygglov, anmälningar mm baseras på en taxa som är framtagen av kommunfullmäktige i Svalövs kommun den 2011-05-02.

Taxan baseras på prisbasbelopp som för 2017 är 44.800 kr.

Exempelpriser:

Vi visar här nedan exempelpriser för att få en ungefärlig uppfattning om hur mycket ett bygglov kan komma att kosta i Svalövs kommun.

Exemplena visar priser för åtgärder inom detaljplanerat område utan några planavvikelser.

Det tillkommer kostnader för eventuell prövning av mindre avvikelser, om det ligger utanför detaljplanerat område mm.  Ytterliggare kostnader kan tillkomma för kungörelser, planavgifter, nybyggnadskartor, utsättning, lägeskontroller, interimistiska slutbesked och extra arbetsplatsbesök.

Bygglov för nybyggnad av en/tvåbostadshus    ca 20.000 kr

Bygglov för uterum, 20 m²                               ca 4.800 kr

Bygglov för plank/mur                                      ca 3.500 kr

Bygglov för enkelt garage/carport, 40 m²          ca 2.500 kr

Anmälan för installation kamin/eldstad              ca 1.350 kr

Enkel nybyggnadskarta, enbostadshus              ca 4.000 kr

Publicerad: 2020-09-04

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Relaterad information

Relaterade länkar

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun