Svalövs kommun

Tillsyn

Myndighetsnämnden har tillsyn på olika områden, vilka visas kortfattat här nedan.

Mer detaljerad information om vad denna tillsyn innebär hittar ni på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Hur myndighetsnämnden bedriver sin tillsyn ser ni i vår tillsynsplan Pdf, 779.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 779.7 kB).

Olovligt byggande

Tillståndspliktiga åtgärder ska ha de tillstånd som krävs innan de utförs. Byggregler och kontrollplaner ska följas under byggprojekten och det ska finnas förutsättningar för att utfärda slutbesked. Läs mer

Ovårdade fastigheter

Byggnadsverk ska hållas i ett vårdat skick och underhållas så att utformning och tekniska egenskaper bevaras. Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas och skötas så att risk för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivning och trafik inte uppkommer. Läs mer

Tillgänglighet

Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga för alla. Det innebär att alla enkelt avhjälpa hinder på allmänna platser ska avhjälpas.

Obligatoriskt ventilationskontroll, OVK

Kontroll av ventilationen i byggnader ska utföras inom bestämt intervall och visa på godkänd funktion. Det är fastighetsägarens ansvar att en OVK görs inom de intervall som är satta.

Hissar och andra motordrivna anordningar

Kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar ska utföras inom bestämt intervall och visa på godkänd funktion.

Strandskydd

Strandskyddets syfte är att bevara allmänhetens tillgång till vatten och stränder.

Publicerad: 2020-09-04

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun