Svalövs kommun

Cykelvägar


Bild på skylt som förklarar avståndent till Svalöv från Teckomatorp.

Cykeln är optimal som lokalt färdmedel. Den är snabb och smidig, kräver liten plats och är väldigt bra sett ur ett miljöperspektiv. Dessutom är cykeln hälsofrämjande och den kan användas av de flesta. Hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer och allt fler upptäcker hur överlägsen cykeln är på dessa korta sträckor. Cykeln har blivit synonymt med bra boendemiljö och hög livskvalitet.

Cykelplan för Svalövs kommun

Svalövs kommun har i flera planer satt upp mål som relaterar till miljö eller direkt till cykling. Därför har det tagits fram en cykelplan. Planen ska skapa bättre och säkrare cykelmöjligheter både inom och mellan tätorter och landsbygd.

Cykelplan - Svalövs kommun Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.4 MB)

Platsspecifika synpunkter kan alltid lämnas genom tjänsten cykelrapporten. Den nås på cykelrapporten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och det finns även möjlighet att lämna synpunkter via smartphone. Kommunen tar sedan del av dessa synpunkter.

Bild på cykelstället med pump som finns på bantorget i Teckomatorp.

Intill cykelstället på Bantorget i Teckomatorp finns det möjlighet att pumpa sin cykel.

Publicerad: 2015-06-18

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun