Svalövs kommun

Gaturenhållning

Foto på sopbild som rengör gator i kommunen.

Sopning utförs under våren
Under våren utförs sopning av samtliga asfaltsbelagda kommunala gator och gång- och cykelvägar för att befria dessa från grus, löv och annat skräp som ansamlats.

Gatusopning påbörjas första veckan i april, under förutsättning att vintersäsongen är över, och ska vara avslutad första veckan i maj. Om vintersäsongen varar längre förlängs tiden när sopningen kan vara avslutad med motsvarande tid.

För bästa resultat
För bästa resultat måste sopmaskinerna ha fri tillgång till ovan nämnda ytor. Fordon ska, om möjligt, parkeras på den egna fastigheten under den period arbetet utförs. Detta gäller också släp, husvagnar etc.

Ett städat intryck samt underlättar vattenavrinningen
Rensopade gator och gång- och cykelvägar ger ett städat intryck samtidigt som vattenavrinningen till befintliga brunnar underlättas. Grus, löv och annat skräp kan vid kraftiga regn orsaka stopp i brunnar som i sin tur medför översvämningar.  En icke fungerande vattenavrinning medför också att vattnet inte kan nå avsedd brunn utan blir stående i pölar som riskerar att ge fotgängare en kalldusch när fordon passerar. Vattenansamlingar försvårar också passagen för fotgängare vid övergångsställen.

Har du felanmälningar som gäller Gata och Park kan du lämna dessa här.

Publicerad: 2021-01-27

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Kontakt

Gatu- och parkchef

Mattias Wiman
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun