Svalövs kommun

Gräva & schakta i allmän platsmark

Testbild

Allmän plats utgörs av gator, vägar, parker, torg etc. som är angivna som allmän plats i kommunens detaljplan.

För att gräva/schakta i allmän platsmark gäller följande:

1. Ansökan om tillstånd skall inkomma i god tid innan arbetet är avsett att påbörjas och du ansökar via vår e-tjänst "Ansökan om grävningstillstånd" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2. Trafikanordningsplan (TA-plan ) skall vid behov upprättas.

3. Begär vid behov tillfälliga Lokala Trafikföreskrifter (LTF).

4. Informera berörda; boende, näringsidkare etc. om arbetet.

5. Avstängning, utmärkning och skyddsanordningar skall utföras enligt gällande bestämmelser och godkänd TA-plan.

6. Akut grävning får endast ske vid ledningsbrott och ansökan om tillstånd skall inkomma snarast möjligt. Anmälan ska ske innan arbetet startar.

7. Arbetet ska utföras i enlighet med kommunens Grävningsbestämmelser Pdf, 352.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 352.2 kB).

Publicerad: 2021-07-22

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun