Svalövs kommun

Parkeringstal för cykel och bil

Testbild

Parkeringsriktlinjer

Parkeringsriktlinjer för Svalövs kommun antogs 2018-04-23. Riktlinjerna är avsedda att fungera som en vägledning vid detaljplaneläggning och bygglovshantering. Riktlinjerna ska tillämpas vid nybyggnad, tillbyggnad och vid ändrad användning av befintlig funktion.

Parkeringstal

Parkeringstal för cykel och bil anges i riktlinjerna. Nedan visas parkeringstal för boende. För mer information se länk till riktlinjerna under relaterad information.

Publicerad: 2019-10-28

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Relaterad information

Kontakt

Gatu- och parkchef

Mattias Wiman
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun