Svalövs kommun

Skyltning

Testbild

För privata och enskilda vägar gäller följande:

  1. Ok att uppföra skyltar. Dock måste fastighetsägaren kontrollera eventuella servitut och samfälligheter via Lantmäteriet innan skyltar uppförs.
  2. I de fall vägen erhåller kommunalt och/ eller statligt bidrag, skall den kommun eller myndighet som betalar ut bidraget, informeras så att utbetalningarna upphör om vägen stängs för allmän trafik.

För övriga vägar gäller följande:

  1. För nya skyltar krävs oftast tillstånd. Detta gäller även för skyltar av tillfällig karaktär. Vilken typ av tillstånd som erfordras, beror på skyltens placering, hur länge den ska sitta uppe etc.
  2. Inom detaljplanelagt område krävs bygglov enligt Plan- och bygglagen. Kommunen beslutar om bygglov.
  3. Väghållaren beviljar tillstånd.

Placeras skylten på allmän plats krävs även tillstånd från polisen enligt ordningslagen. Uppsättning av skyltar kräver dessutom alltid fastighetsägarens tillstånd. En ansökan om bygglov, polistillstånd eller markupplåtelse debiteras enligt gällande taxor. Mer information om bygglov och tillstånd finns här.

Det krävs även tillstånd för att få sätta upp reklamanordningar intill en allmän väg. Inom vägområdet är det väghållningsmyndigheten som beslutar . Utanför vägområdet är det länsstyrelsen som beslutar, Trafikverket måste kunna underhålla och sköta vägområdet, utan att föremål som ägs av andra ska hindra eller försvåra driften.

Har du felanmälningar som gäller Gata och Park kan du lämna dessa här.

Publicerad: 2021-01-27

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Relaterad information


Relaterade länkar


Kontakt

Gatu- och parkchef

Mattias Wiman
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun