Svalövs kommun

Tomgångskörning

Testbild

Tomgångskörning betyder att du har bilen igång utan att köra. Detta kan vara störande och det orsakar utsläpp av farliga ämnen till luften. Därför har kommunen regler om tomgångskörning.

Undvik tomgångskörning så långt som möjligt, speciellt när bilen är kall eftersom avgaserna då är som giftigast. Om du vintertid behöver skrapa frost på rutorna så gör det innan du startar bilen.

Högst en minut
En förbränningsmotor i motordrivet fordon som står stilla får hållas igång i högst en minut. Detta gäller inte om trafikförhållandena kräver att fordonet står stilla, till exempel i trafikkö eller om motorn hålls igång för att driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning.

Publicerad: 2021-02-12

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Kontakt

Miljöstrateg
Balthazar Mandahl Forsberg
0418-47 54 20
0709-47 51 03
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun