Svalövs kommun

Upplåtelse av allmän platsmark

Bantorget i Teckomatorp

Allmän plats utgörs av gator, vägar, parker, torg etc. som är angivna som allmän plats i kommunens detaljplan.

För att nyttja allmän plats för evenemang, torghandel, uteservering, uppställning av containrar etc. erfordras tillstånd.

Tillståndsansökan görs hos Polismyndigheten. Svalövs kommun ska därefter yttra sig i ärendet, varför det är viktigt att din ansökan inkommer i god tid innan den allmänna platsen är tänkt att nyttjas.  

Polisen tar ut en avgift för att pröva ansökan. Avgiften avser prövningen och tas ut oavsett om ansökan beviljas eller inte. Avgiftens storlek beror på vilken typ av tillstånd som avses.

Publicerad: 2018-09-21

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Relaterad information

Relaterade länkar

Kontakt

Gatu- och parkchef
Mattias Wiman
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun