Svalövs kommun

Vinterväghållning

Vinterbild från Svalövs tätort

Vinterväghållningen i Svalövs kommun är utlagd på entreprenad, där de anlitade entreprenörerna ansvarar för de kommunala gatorna i Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv, Teckomatorp samt Tågarp.

När första snön och halkan kommer ställs det många frågor om hur vinterberedskapen sköts och varför vissa gator snöröjs snabbt och andra tar längre tid eller inte röjs alls.

Så här prioriterar vi i Svalövs kommun

Mål är att huvudgatorna ska vara halkfria när morgontrafiken sätter igång. Detta omfattar även de mest frekventerade cykelvägarna.

Prioritet 1

Huvudvägnätet för gator och matargator.

Prioritet 2

Busshållplatser, industriområden, parkeringar, cykel- och gångbanor.

Prioritet 3

Entrégator

Först snöröjs och halkbekämpas huvudgator och matargator - prioritet 1. När dessa är färdigröjda börjar arbetet på platser med prioritet 2. Inte förrän detta är klart sätter man vid behov igång med övriga ytor - prioritet 3.

Observera att om det snöar mycket, betyder det att man behöver köra flera gånger i prioritet 1 innan man börjar i prioritet 2.

Vem ansvarar var?

Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning.

• Kommunen ansvarar genom entreprenad för vinterväghållningen på de kommunala gatorna samt de gång- och cykelvägar, parkeringsytor, torg, trottoarer och trappor som gränsar till allmän platsmark. Allmän platsmark är den mark som i detaljplanen avsatts för allmänhetens användande.

• AB SvalövsLokaler ansvarar för kommunala fastighetsytor som skolgårdar, tillhörande parkeringsytor, förskoleytor med flera.

• Varje enskild fastighetsägare, privat som kommunal, ansvarar för gångbaneutrymmet utanför den egna tomten. Gångbane-utrymmet kan vara en trottoar, men kan även var det utrymme utanför fastigheten som används för gångtrafik.

Följande entreprenörer utför arbetet denna säsong:

  • Härsnäs Maskintjänst: Röstånga.
  • Magnus Maskinstation - Billeberga, Svalöv, Teckomatorp och Tågarp.
  • Traktorflyg - Kågeröd.

Var uppmärksam på

Om det finns en rännstensbrunn utanför din fastighet (exempelvis på en gångbana), ska du hålla den fri från is och snö.

För att underlätta vinterväghållningen är vi tacksamma om ni håller gator och gångbanor fria från fordon, släpar/husvagnar och soptunnor.

Har du felanmälningar som gäller Gata och Park kan du lämna dessa här.

Publicerad: 2021-01-27

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Kontakt

Gata & Park
Telefontid: 10.00-12.00
Tel: 0418-47 51 23

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun