Svalövs kommun

Kommunala lekplatser

Bild

Stora lekplatsen i Kågeröd

Det finns idag ett stort antal lekplatser i kommunal regi. Du kan besöka dessa i våra sex tätorterna Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv, Teckomatorp och Tågarp.

Vi utför veckovis tillsyn samt en årligen grundläggande besiktning av samtliga lekplatser. Denna besiktning utförs av en extern besiktningsman. Resultatet ligger till grund för prioriteringar och upprustning, etc.

Enligt av Samhällsbyggnadsutskottet antagna kriterier skall hänsyn tas till följande vid lokalisering/prioritering vid upprustning av nya/befintliga lekplatser:

1. Naturliga barriärer såsom järnväg, större väg, etc.

2. Upptagningsområde; strategisk placering.

3. Enligt Boverket skall, framförallt vid ny bebyggelse, avståndet mellan bostad och lekplats inte överstiga 500 meter.

Vid frågor eller fel

Finner du något som är fel på lekplatserna så anmäler du dett lättas genom vårt felanmälanssystem Öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 2019-06-27

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Relaterad information

 

Kontakt

Gatu- och parkchef

Mattias Wiman
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun