Svalövs kommun

Lekplatsplan 2015-2020

Bild på lekplatsen vid Västervång i Svalövs tätort.

Llekplatsen vid Västervång i Svalövs tätort.

Svalövs kommun har beslutat att ta fram en lekplatsplan i syfte att skapa en helhetssyn gällande lekplatserna i kommunen både vad gäller underhåll, upprustning och utveckling på lång sikt.

Lekplatsplanen utgör en vägledning vid exploatering; behovet av lekplatser, lokalisering, typ av lekplats etc. En långsiktig planering innebär en framförhållning för de i kommunen som arbetar med anläggning och planering av lekplatser, men också för kommunens invånare som får information om vad som är på gång på kort och lång sikt.

Till planen hör en åtgärdsplan, med kalkyler, där prioriteringen av åtgärder för åren 2015-2020 anges. Detta för att säkra en god standard på lekplatserna i tätorterna. Med fastställda rutiner och en tydlig ansvarsfördelning för besiktning och underhåll säkerställs att lekplatserna uppfyller EU:s säkerhetsstandard EN 1176 och EN 1177.

Lekplatsplanen är ett levande dokument som är tänkt att revideras vart 5:e år för att innehållet ska vara så aktuellt som möjligt.

Publicerad: 2018-08-31

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Relaterad information


Kontakt

Gatu- och parkchef

Mattias Wiman
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun