Svalövs kommun

12. Bohagen

Testbild

Bohagens fältspatsbrott

I Bohagen finns ett gammal nedlagt stenbrott. Här har man tidigare brutit både röd och vit fältspat samt kvarts. Stenbrottet ser vid en första anblick kanske inte så spännande
ut. Men om man kliver ur bilen och klättrar in i hagen för att ta sig en närmare titt, ser men en hel vägg av röd kalifältspat (Fig. 1). Det är ovanligt att man kan se en så stor
mängd av ett och samma mineral på samma plats.

Om man ser sig omkring i de omgivande hagarna kan man även hitta fina exemplar av mineralen i stenmurarna (Fig. 2). Man kan i Fig. 3 tydligt se parallella linjer i fältspaten. Detta fenomen kallas tvillingbildning och förekommer även hos den vita varianten av fältspat, plagioklas. Därigenom kan man enkelt skilja plagioklasen från de vita/gråa kristaller av kvarts som också kan ses på lokalen. I en hage kan man se att det ligger en stor ansamling med block (Fig. 4). Enligt Ringberg (1984) är det en isälvsavlagring med stor blockrikhet som är anledningen till de många blocken. Här har iskanten stått och genom en isälv matat ut block, sten och grus ur en tunnelmynning i isfronten. Det har dock inte varit
tillräckligt med material för att bygga upp en ås utan materialet har istället draperats över underliggande berggrund.

Vägbeskrivning:Följ vägen mellan Ljungbyhed och Stenestad (vägnr 1823) i cirka en mil. Vid Tkorset Söderåsvägen/1823, sväng höger in på Söderåsvägen och 850 meter sväng höger in på Stenestadsvägen. Efter 750 meter sväng höger in på en grusväg. Kör på den i cirka 1,4 kilometer. Därefter ser du stenbrottet på vänster sida. Den blockrika hagen syns på höger sida. Karta över området ses till vänster.

GPS-punkt: Stenbrott: 56.0556 13.1305.

Geologi i närheten: Från stenbrottet är det inte långt till sprickdalarna Snuvehallar (lokal 11) och Vargadalen (lokal 10). I dessa kan man se intressanta vittringsfenomen och mäktiga vertikala bergsväggar.


Publicerad: 2013-11-22

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun