Svalövs kommun

13. Elhall

Testbild

I Hallabäckens dalgång ligger det en fantastisk breccierad sandstensklippa (Fig. 1). Sandstenen är från tidsperioden kambrium, vilket innebär att den är runt 500 miljoner år gammal och därmed den äldsta sedimentära bergarten i Skåne. Att sandstenen är
breccierad betyder att den är starkt sönderkrossad och består av kantiga bergartsfragment som ligger i en finkornigare mellanmassa. Hardebergasandstenen, som den här bergarten benämns, är en mycket hård kvartscementerad kvartssandsten och består till nästan 100 % av ren kvarts (Wikman et al. 1993). Den breccierade varianten som finns vid lokalen Elhall är sannolikt läkt med kvarts, vilket gör sandstenen oerhört motståndskraftig mot vittring och erosion. Sandstenen sticker upp som en klippig erosionsrest i omgivande granodioritisk berggrund (Wikman et al. 1993). Det finnsgott om hällar i området och två diabasgångar korsar området i nordvästlig-sydostlig riktning.

Själva Elhall som sandstensklippan benämns utmärker sig ordentligt i omgivningen där den står. Om man klättrar upp i branten får man se på nära håll hur pass sönderkrossad den egentligen är (Fig. 2). Det är fascinerande att studera den på nära håll. Sandsten bildades under en period då törsta delen av Sverige var täckt av ett grunt hav (Björk et al. 2003) och sedan den bildades har den utsatts för enorma krafter som i princip helt fragmenterat
den. Trots det står den här i dag, en rest från en sedan länge svunnen tid. I klippan finns också en liten smal grotta, genom vilken man kan krypa igenom jälva berget. I omgivningarna finns det mer att se i form av tydliga slukrännor Fig. 3) och en misstänkt nivationsnisch/glaciärnisch (Fig. 4) (Lundberg, 2013). De är erosionsrester från de kvartära istiderna och tundraperioderna. Slukrännor bildas genom att uppdämt smältvatten på inlandsisens yta söker sig er genom isen i så kallade slukhål och eroderar isens underlag. En nivationsnisch bildas däremot i tundraklimat och orsakas av att upprepad snödrivebildning på samma ställe leder till erosion av underlaget. Om man tittar i stenmurarna kan man se rundade block. Detta tyder på vattentransport, kanske av någon isälv under den senaste isavsmältningen. Det finns också ett gammalt grustag som idag är en betesmark. Här har man under 1970-talet brutit det sorterade isälvsmaterial som finns här (Lundberg, 2013.) Området kommer att avsättas som ett naturreservat inom de närmsta åren.

I dalgången intill rinner Hallabäcken som är känd för sitt klara och rena vatten. I den 6 kilometer långa dalgången växer en artrik ädellövskog. Många kalkgynnade arter trivs där diabasgångarna finns, såsom blåsippa, tvåblad och trolldruva. I sluttningen nedanför Elhall växer avenbok i skogen (Lundberg 2013).

Vägbeskrivning:  Kör från Kågeröd mot Stenestad, efter en km sväng till vänster till
Liaängsvägen. Efter 4 km, sväng höger in mellan två gårdar. Håll vänster. Efter 800 meter finns det en grusväg med en bom på vänster sida. Här kan du parkera. Från parkeringen går man ca 500 meter tills man kommer till en jaktstuga. Vid stugan finns en äng där det
gamla grustaget ligger i ovankant, man håller dock vänster för att komma till sandstensklippan. Följ vägen i ytterligare cirka 800 meter. Ungefär halvvägs ser man
tydliga slukrännor på höger sida. På den vänstra sidan ser man Hallabäckens dalgång. Karta över området ses till vänster.

GPS-punkter:Elhall: 56.0413 13.0711. Slukrännor: 56.0483 13.0648. Nivationsnisch 56.0496 13.0668. Parkering: 56.0416 13.0711.

Geologi i närheten:Längre norrut i Hallabäckens dalgång finns ett nedlagt stenbrott där man tidigare brutit bland annat diabas (lokal 14). Kör man sedan tillbaka förbi Stenestad mot Ljungbyhed finns det två sprickdalar med fascinerande vittringsfenomen (lokal 10 och 11).


Publicerad: 2013-11-22

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun