Svalövs kommun

14. Båv

Testbild

Stenbrottet i Båv

Tidigare fanns i Båv ett stenbrott där man bröt diabas och amfibolit. Även
grönstensgångar (Fig. 4) har observerats i området när verksamheten var igång, dock är dessa inte längre tillgängliga för beskådan (Wikman et al. 1993). Grönstenen antas höra samman med en ovanlig form av diabas, hypertitdiabas. Diabas är en magmatisk gångbergart som bildar gångar i berggrunden. Stenbrottsmaterialet användes för att
göra ornament- och monumentalsten, såsom gravstenar. Brottet är nerlagt sedan 1980 talet.

Stenbrottet ligger i Hallabäckens dalgång och man har Hallabäcken på sin högra sida när man går på vägen som leder mot det gamla stenbrottet. I själva brottet finns högar med kvarlämnat restmaterial. Här hittar man både den mörka diabasen och den glittriga amfiboliten med sina röda granater. Söderåsen reser sig brant utmed brottets norra sida
(Fig. 1) och här kan man beskåda en mäktig asbrant av gnejsgranit. Vittringsförutsättningen är god i rasbranten då mikroklimatet blir varmt i detta läge (Lundberg 2013). Det göratt man i stenbrottet er grusvittring av gnejsgraniten om man tittar noga (Nyberg 1987). I själva brottet kan man se en el torrmarksväxter och kalkgynnade växter såsom kungsmynta. Hallabäckens dalgång är mycket vacker och många arter trivs här. Både strömstare och forsärla häckar i dalgången (Lundberg, 2013).

Vägbeskrivning:Från Kågeröd, kör på Söderåsvägen mot Stenestad. Efter 1 km sväng
vänster in på Liaängsvägen. Efter 4 km övergår denna i Bouvskogsvägen, fortsätt rakt
fram i 4.9 km. Där går det in en liten grusväg till höger. Här kan man parkera. Vid bommen går det in en grusväg till höger i skogen. Följ denna cirka 500 meter så nås stenbrottet på vänstra sidan. Karta över området ses till vänster.

GPS-punkter:

Parkering: 56.0668 13.0199.
Stenbrott: 56.0656 13.0205.

Geologi i närheten:I dalgångens fortsatta sträckning finns Elhall (lokal nr 13), en spännande breccierad sandstensklippa med en imponerande ålder på 500 miljoner år.

Publicerad: 2013-11-22

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun