Svalövs kommun

15. Klövahallar

Testbild

Klövahallar är en av de större sprickdalarna på Söderåsen. Den ligger på horstens nordsluttning och domineras precis som käralid av branta bergsväggar med rasbranter nedanför. Dock är Klövahallar mer vild i sin natur och inte lika välkänd. I sprickdalens botten rinner Klövabäcken med sitt klara och oda vatten. Från parkeringen kan man enkelt följa Skåneleden för att ta sig upp till de fina utsikterna. Man kan även följa en stig nere i sprickdalen och via den ta sig vidare till en grotta spricka i bergsväggen). Bergrunden här består av granodiorit (Wikman et al. 1993). Granodiorit är en sur magmatisk bergart som påminner mycket om den vanligare graniten. Det örekommer även gångar av diabas i området. Diabas är en basaltisk magmatisk gångbergart.

Bland bergsväggarna är det flera som utmärker sig genom sina helt vertikala sidor (Fig. 1). Andra har mäktiga rasbranter under sig där det ansamlats kantigt vittringsmaterial under lång tid. Enligt Carserud (1992) har branterna bildats genom den intensiva frostvittring som varit verksam under de långa tundraperioderna under kvartärtiden. Det finns flera teorier om hur de vindlande sprickdalarna Skäralid och Klövahallar bildats. Det allmängiltiga är att de ärsprickdalar, men Carserud (1992) har en annan mer fantasieggande teori. Dalarna bildades genom att floder eroderade sig ner i de sedimentära bergarterna ner
till och genom urbergets gnejs allteftersom horsten reste sig. Detta är anledningen till att dalarna har en sådan vindlande form. Liknande bildningningssätt som Grand Canyon i USA (Carserud 1992). Oavsett vilken teori man tror på så är det spännande att låta fantasin ta med en på en resa 150 miljoner år tillbaka i tiden, till tiden då Söderåsen bildades.

I Klövahallar finns det mycket mer att se på än bara sprickdalen och dess mäktiga branter. Tvärs över dalgången sträcker sig en isälvsavlagring, Soffebacken (Wikman et al. 1993). Detta är en rullstensås och man kan se den från prickdalens södra höjdplatå som en markant höjning av skogen (Fig. 2). När rullstensåsen (som bildas genom att smältvatten från inlandsisen  deponerade material vid en pricka i iskanten) bildades så måste här ha funnits is i sprickdalen som låg kvar medan den överliggande isen smälte av. Denna teori bevisas av att man funnit rester av rullstensåsen på båda sidor av sprickdalen (Carserud 1992). På sprickdalens norra platå inns det fina Torbildningar (Fig. 3) att se samt en mycket fin utstickande klippa kallad ”Utsikten” (Fig. 4). En Torbildning bildas genom att vittring angriper berget och arbetar sig in mot itten från kanterna. Det gör att det endast är det mest svårvittrade berget som står kvar i resterna av ett vittringsgrus. Sådan vittring är
som intensivast under varma och fuktiga förhållanden och det är tänkbart att vittringsformerna blivit fria från vittringmaterial under eriglacial tid (Nyberg 1987). Dessa vittringsrester ser vi i form av stenstoder” ute i naturen. Ofta ser det ut som om det ligger block staplade på varandra.

I området kan man också se andra spår efter kvartärtidens undraperioder. Bland annat syns flera nivationsnischer i området. En nivationsnisch bildas genom att snödrivor bildas
på samma ställe år efter år vilket gräver ut underlaget och en håla bildas. Runt Klövahallar breder en bokskog ut sig. Man kan även hitta mråden med mestadels björk. I klippväggen har det tidigare häckat pilgrimsfalk (Lundberg, 2013).

Vägbeskrivning:Kör väg 108/13 genom Röstånga mot Skäralid. Ca 1 km efter nationalparksentrén vid Skäralid, ta vänster mot Krika och Västra Sönnarslöv. Strax efter
Krika finns skylt till vänster Klövahallar. Fortsätt till parkeringen vid dansbanan. Karta över området ses till vänster.

GPS-punkter: Parkering: 56.0931 13.1898. Från ravinens södra sida ses Soffebacken vid: 56.0849 13.1109. Från ravinens norra sida hittas Soffebacken vid: 56.0809 13.1009 ”Utsikten” vid: 56.0868 13.0947 Torbildning vid: 56.0791 13.1186 och en fin klättervägg ses från: 56.0796 13.1170.

Geologi i området:I närheten av området ligger det vackra 5 meter höga vattenfallet i Körslättsravinen (lokal 16).

Publicerad: 2013-11-22

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun