Svalövs kommun

16. Körslätt

Testbild

Körslättsravinen är en liten sprickdal med en bäck som ringlar sig fram i bottnen. I horstsluttningen forsar bäcken utför ett fem meter högt vattenfall (Fig. 1). Forsen har sitt
högsta vattenstånd under vår och höst. Under sommaren är vattenföringen av naturliga skäl mindre. Ravinen korsas av en av Söderåsens många diabasgångar. Den ses som en
färgskiftning åt det mörkare hållet i sprickbranten. Från ängen som ligger på ravinens högra sida har man en slående vy över Klippanbygden. Bok är det vanligaste trädslaget
men det finns även inslag av lind (Lundberg 2013).

Vägbeskrivning:Från Krika kör man västerut längs Körslättsvägen i 3.1 km. Därefter svänger Körslätts-vägen skarpt mot söder (vänstersväng). Fortsätt följ vägen åt vänster upp för åssluttningen. Efter 1.4 km finns det en liten privat grusväg. Den leder in till
Körslättsravinen. Parkera någonstans längs den större grusvägen och gå in på den privata vägen. Efter några hundra meter syns ravinen med vattenfallet på vänster sida. Karta
över området ses till vänster.

GPS-punkt: Vägen in till sprickdalen: 56.0979 13.0749.

Geologi i närheten: Söderut ligger den vackra sprickdalen Klövahallar (lokal 15). Här kan man se vild och orörd natur med mäktiga bergsväggar och spännande torbildningar.


Publicerad: 2013-11-22

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun