Svalövs kommun

17. Klintagumman

Testbild

Vid Söderåsens nordligaste spets kan man beskåda enfantasi-eggande bergsprofil. ”Profilen” som man kan se i berget kan med lite fantasi tyckas liknaen gumma, därav namnet”Klintagumman”. Området heter Björnekulla klint och berggrunden här består avgnejs (Wikman et al. 1993). Strax ovanför klippan med gumman finns en utsiktsplats med enastående utsikt mot Helsingborgs norra delar samt de västra delarna av Åstorp. Bland annat kan man se en markant kulle vid horisonten. Det är slagghögen vid Nyvång, en gammal rest från stenkols-produktionen i området under tidigt 1900-tal. Är vädret riktigt klart kan man se ända till Kullaberg.

Alldeles intill bergsblottningen åt sydväst ligger ett stort stenbrott. Uppifrån platån där utsiktplatsen finns kan man bevittna hur man bryter gnejsen för att använda till stenkrosstillverkning (makadam). Stenbrottet har varit igång sedan 1800-talet men det finns  planer på att lägga ner erksamheten under 2013. Uppe vid utsiktsplatsen finns det en anlagd slinga som går runt helastenbrottet. Går man längs denna får man en bra utsikt över brottet och de mäktiga bergsväggarna som stupar rakt ner till schaktbottnen.

Vägbeskrivning:Kör väg 21 från Klippanhållet till Åstorp. Kör in på Östra vägen. Följ denna i 1.4 km, sväng vänster in på Järnvägsgatan. Följ denna i 1.2 km där den övergår till
Vramsvägen. Parkera kan man göra längs Vramsvägen på antingen höger eller vänster sida. Titta sedan österut, där ser man en brant klippa. Vid dess fot finns det en markerad stig. Stigen går upp till en utsiktsplats. Nedanför utsiktsplatsen i berget syns gumman. Man måste dock klättra ner i branten för att se den riktigt ordentligt. Karta över området ses
till vänster.

GPS-punkter: Exempel på var man kan parkera: 56.1302 12.94678. Klintagumman: 56.1299 12.9477.

Geologi i närheten: Ta en god titt på stenbrottet, det är mäktigt att se de branta bergsväggarna. I övrigt är det en bit till närmsta lokal på Söderåsen. De som ligger bäst till är mot Klippanhållet ett fint vattenfall på fem meter (lokal 16) och sprickdalen Klövahallar (lokal 15). Om man istället kör mot Stenestad passerar man ett trevligt tenbrott (lokal 14) och sedan vidare den mäktiga sandstensklippan Elhall (lokal 13).

Publicerad: 2013-11-22

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun