Svalövs kommun

2. Höörsandsten

Testbild

Nedanför Röstångas gamla kyrkogård kommer den omkring 200 miljoner år gamla Höörsandstenen i dagen. Sandstensbergrunden består avkullar som är 30-40 meter
höga (Johansson 1982). Där sandstenen är blottad syns den som ojämna bergsbranter (Fig. 1) vilka uppvisar tecken på vittring och erosion. Runt omsandstenen växer en örtrik
ekskog med mycket liljekonvalj i markskiktet (Lundberg, 2013). Sandstenen är uppkrossad (breccierad) (Fig. 2), och att breccian fortfarande finns kvar beror på att den har blivit
”lagad” genom att sprickorna mellan bergartsfragmenten har fyllts ut med kvarts. Kiselrik vattenlösning (varmt grundvatten) har vid något tillfälle cirkulerat i sprickorna och mineralet kvarts har fällts ut när lösningen svalnat av. Kvartskristallerna har växt till i sprickorna tills dess att dessa blivit helt utfyllda. När detta skett säger man att sprickorna har ”läkt ihop”. Hopläkningen gör breccian motståndskraftig mot vittring. Att sandstenen blivit breccierad beror på att tektoniska rörelser i jordskorpan vid flera tillfällen har krossat berggrunden i en cirka 40 meter bred zon (Carserud 1992). Zonen är omkring två kilometer lång och kan följas åt nordväst till Ugglerödsdalen.

Bakom den gamla fotbollsplanens stuga reser sig sandstenen som skrovliga bergsbranter åt sydost och sydväst. Branterna följer en liten bergsrygg som har en väst-östlig sträckning. I sydöst uppvisar sandstensbreccian tecken på vattenerosion och enligt
Johansson (1982) har de två nischerna i sandstenen bildats genom att smältvatten i samband med den senaste inlandsisens avsmältning dränerats genom den lilla sprickdalen som breder ut sig i nordvästlig riktning. Vattnet har smält permafrosten i berggrunden vid erosionshakets undre del och underminerat detta. Nischerna har fått sin nuvarande utformning under periglaciala förhållanden genom mekanisk frostvittring samt efterföljande erosion. Sandstensbreccian visar tecken på frostvittring och är på sina ställen så starkt påverkad att man enkelt kan bryta loss bitar med händerna. På den sydvästra sidan höjer
sig sandstensryggen ytterligare några meter och där kan man se tecken på periglacial torbildning (Johansson 1982). Torbildningar (Fig. 3) skapas genom att vittringsprocesser vittrar bort bergsmaterialet tills endast en eller flera stenstoder återstår. Det kan se ut som om det ligger flera stenblock ovanpå varandra.

Vägbeskrivning:Från väg 13 som går genom Röstånga, sväng in mot Kolema (Kolemavägen). Efter cirka 100 meter sväng in mot P-skylten och parkera på grusparkeringen. Gå över fotbollsplanen mot den gamla klubbstugan. Bakom stugan syns
bergsväggen.

GPS-punkter: Bergsbranter: 56.0015 13.2960. Torbildning: 56.0016 13.2948.

Geologi i närheten: Vill du se mer av breccia fast bildad från en annan ursprungsbergart kan du bege dig till lokal nr 3 nedanför Röstångas turistbyrå. I samma område finner du även spännande vittringskullar (lokal 6)och den magnifika Odensjön (lokal 4). Vill du istället
bestiga en vulkan (lokal 1) är det inte heller långt till ensådan. Fortsätt söderut på väg 13, sväng första vänster mot naturskyddsområde och följ skyltarna till den gamla vulkanresten Jällabjär.

Publicerad: 2013-11-22

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun