Svalövs kommun

3. Gnejsbreccia

Testbild

Cirka 150 meter nordväst om Röstångas turistbyrå finns det en mycket fin och världsberömd gnejsbreccia (Fig. 1). Breccian tillhör en 40 meter bred och cirka
två kilometer lång krosszon. Zonen sträcker sig i i nordvästlig riktning från Röstånga till Ugglerödsdalen (Carserud 1992). På flera ställen längs zonen är breccior synliga i
blottningar av berggrunden. Bergartssammansättningen varierar längs zonen och vi hittar både sandstensbreccia, gnejsbreccia, mylonitbreccia och diabasbreccia (Hadding 1922). Breccian ligger i en ädellövskog där det finns gott om fågelbär, bok och ek. Bland örterna i
markskiktet kan nämnas harsyra och gulplister (Lundberg, 2013).

En breccia är en bergart som blivit uppkrossad och består av kantiga bergartsfragment som ligger i en finkornigare mellanmassa (Fig. 2). Uppkrossningen av breccian i området beror på de upprepade tektoniska rörelserna i jordskorpan som hänger samman med den förkastningszon som löper diagonalt genom Skåne (Nyberg 1987). Brecciorna längs den här krosszonen benämns därför tektoniska breccior. Att man kan se brecciorna i flera blottningar är ovanligt eftersom bergarten lätt vittrar på grund av sin uppspruckenhet. Att den fortfarande finns kvar beror på att bergarten har blivit ”lagad” genom att sprickorna mellan bergartsfragmenten har fyllts ut med kvarts. Varmt kiselrikt grundvatten har vid något tillfälle cirkulerat i sprickorna och mineralet kvarts har fällts ut när lösningen
svalnat av. Kvartskristallerna har växt till i sprickorna till dess att dessa blivit helt utfyllda. Man kallar detta för att sprickorna har ”läkt ihop”. Hopläkningen gör breccian motståndskraftig mot vittring. Att grundvattnet värmts upp beror på de intrusioner av den
magmatiska gångbergarten diabas som finns i området (Carserud 1992). När magma tränger in i en bergart, ofta längs befintliga sprickor eller svaghetszoner, och bildar en ny magmatisk bergartskropp, så kallas detta en intrusion. Diabasen kan ses som mörkt gråsvarta gångar som skär igenom den omkringliggande berggrunden. I detta område har en diabasgång samma utsträckning som krosszonen (Hadding 1922) och man kan se kylda kontakter (syns genom att diabasen har blivit extra finkornig i kontakten med gnejsen på grund av snabb avkylning) mellan breccian och diabasen på ett fåtal platser längs zonen (Carserud 1992). Att utsträckningen är den samma beror på att magman oftast följer gamla svaghetszoner i berggrunden och i detta fall är kontakten mellan det friska berggrunden och krosszonen en sådan svaghetszon. Enligt Carserud (1922) skär diabasen vid något ställe igenom breccian vilket tyder på att breccian är äldre än diabasintrusionen. Diabasen är omkring 300 miljoner år gammal vilket innebär att breccian måste vara äldre än så. I breccian kan man se flera generationer av kvartsläkta sprickor vilket tyder på att bergarten krossats vid flera tillfällen. Där man hittar partier med större block av
moderbergarten (den bergart som breccian bildades av, gnejs i detta fall) i breccian kan kvartsutfyllnaden i sprickorna ses som ådror. Är moderbergarten väldigt uppsprucken kan man inte se kvartsläkningen utan denna ter sig som en jämn massa tillsammans med bergartsmjöl och kan vara nästintill omöjlig att se med blotta ögat.

Vägbeskrivning:Kör väg 13/108 till Röstånga. Sväng in vid Ica och parkera bilen på grusparkeringen vid turistbyrån. Från turistbyrån går det en grusad stig ner i Nackarpsdalen. Följ denna tills du når en grusväg. Där tittar du snett över denna åt höger, mot den hästhage som finns där. Gå tvärsöver grusvägen och upp i backen ett 20-tal meter. Du ser lätt breccian som en fristående klippa i skogen. Karta över området ses
till vänster.

GPS-punkt: Breccia: 56.0035 13.2870.

Geologi i närheten: Från breccian är det nära till den magnifika Odensjön (lokal 4) och de spännande vittringskullarna i Nackarp (lokal 6).

Publicerad: 2013-11-22

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun