Svalövs kommun

5. Blinkarp

Testbild

Isälvsavlagring och drumlin vid Blinkarp

Där skogen möter hagmarker mellan Gillastig och Blinkarp kan man se två mindre
rullstensåsar (Fig. 1). En rullstensås bildas oftast när material i inlandsisens smältvatten
avsätts där en smältvattenstunnel i isen mynnar ut vid iskanten. I riktning mot
Blinkarp finns en stor bergsdrumlin av Hardebergasandsten. Sandstenen har en ålder
på över 500 miljoner år och är den äldsta sedimentära bergarten i området (Wikman et
al. 1993). Sandstenen har fått formen av en drumlin på grund av att inlandsisens
eroderande verkan har gett berggrunden en strömlinjeformad ytform (Andréasson 2006).
Det finns flera drumliner i området mellan Konga och Röstånga, deras läge och ytform
visas i Fig. 4 (Ringberg 1984). Den drumlin som det hänvisas till här ligger bredvid nr 22
på kartan. Här växer en planterad skog av lärkträd.

När man följer vägbeskrivningen mot rullstensåsarna passerar man över drumlinen. Har man tur hittar man något ströblock av sandsten på sin väg. Blocken är ofta översållade av krypspår från maskliknande organismer (Fig. 2). När sandstenen bildades låg här ett grunt hav och det primitiva livet frodades i sandbottnen. Det är dessa organismers krypspår och födosökskanaler som vi idag ser på blocken. Blottningsgraden är låg på bergsryggen men det finns gott om lösa block i terrängen och i stenmurarna. Vissa av dem uppvisar kvartsläkta sprickor vilket visar att berggrunden har påverkats av de tektoniska rörelser som pågått sedan bildningen. Dock är sandstenen mycket hård och motståndskraftig, så det hör till ovanligheterna i just det här området att blocken uppvisar sprickbildning.

Högst uppe på drumlinen har man en fin utsikt över Gillastigs norra delar. Nedanför höjden finns isälvsavlagringarna. Den mindre av dem syns till höger som en ryggformad bildning på
ett kalhygge (Fig. 1). Detta ären liten rullstensås och strax sydväst om denna finns en något större skogbeklädd rullstensås. I den större åsen finns en gammal grustäkt och man kan om man följer grusvägen till dess slut se denna som en skärning i åsens norra sluttning. Här kan man se det rundade material som bygger upp åsen, alltifrån sand och grus till stora stenar (Fig. 3). Materialet blev rundat av transporten i isens smältvatten. Bra
exempel på sådant rundat material kan man se på den lilla skogsmaskins väg som leder till den större rullstensåsen på höger sida. I samband med isavsmältningen transporterades smältvatten genom en spricka i isen och avsatte materialet som nubygger upp åsarna. Det är tänkbart att det är samma spricka som bildat båda ryggformerna då de har en likartad sträckning, men förloppet kan också ha varit mer komplicerat än så. Rullstensåsarna ligger i en svag lågpunkt där den kambriska sandstenen möter den prekambriska gnejsen (Wikman et al. 1993).

Vägbeskrivning:Kör väg 13 till Röstånga samhälle. Sväng in på väg 108 (Marieholmsvägen) mot Svalöv. Efter en kilometer, sväng höger in på Blinkarpsvägen. Kör på den vägen i två kilometer tills du kommer till Blinkarpsgården och Migrationsverkets anläggning. Här kan du parkera bilen. Följ därefter grusvägen som leder in i skogen. Efter cirka 50 meter korsar den vita leden grusvägen. Den är markerad med vita prickar på trädstammarna. Sväng in på leden åt vänster. Följ leden upp över och ner för en bergsrygg (drumlinen). Leden korsar en grusväg. Håll vänster här. Fortsätt alltså inte följa den vita leden utan gå åt sydväst på grusvägen. Efter cirka 200 meter ser du en liten ryggform på kalhygget till höger. Fortsätt gå längs grusvägen tills den tar slut. Till höger går en gammal skogsmaskins väg, gå in på den ungefär två meter för att komma till den större rullstensåsen. Denna ser du då på höger sida som en markant ryggform. På dess södra sida kan man se grustäkten. Om man följer grusvägen tillbaka igen mot nordost, genom en kohage kan man om man tittar noga se isräfflor i berggrunden som är blottad vid grusvägens krön.

GPS-punkter:Större rygg: 56.0031 13.2448. Mindre rygg: 56.0044 13.2471. Isräfflor: 56.0013 13.2577

Geologi i närheten:I Röstångaområdet finns det många spännande saker att se. Bland annat Odensjön (lokal 4), två breccior (lokal 2 och 3), vittringskullarna i Nackarp (lokal 6) och vulkanresten Jällabjär (lokal 1).

Publicerad: 2013-11-22

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun