Svalövs kommun

6. Nackarp

Testbild

Vittringskullarna i Nackarp

Längs Skånes slingrigaste och vackraste väg ser du stora och små konformade kullar. Kullarna utmärker sig i landskapsbilden och vissa är så starkt koniska att man genast börjar fundera över hur de har bildats.

Kullarna (Fig. 1) består av en bergskärna med mer eller mindre täckande vittringsmaterial runt omkring. Kullarna är alltså vittringsformationer och åtskiljs från varandra av områdets svaga sprickbildning. Berggrunden består av gnejs med genomkorsande diabasgångar (Wikman et al. 1993). Där vi har diabas som bergskärna ser man grusvittring (Nyberg 1987). Ensådan diabaskulle finns direkt efter den lilla bron på vänster sida i ostlig riktning. Det är den första och minsta av kullarna. Diabasen kommer fram i vittringskullen och fortsätter sedan under bäcken i riktning mot nordväst (Wikman et al. 1993). I sydostlig
riktning sträcker sig diabasgången upp på den lilla platån på vänster sida om stigen och går sedan parallellt med den krosszon som löper genom området. Längs krosszonen har vittringskullar i breccia utvecklats. Dessa tenderar dock att vara mindre välutvecklade på grund av breccians större motståndskraft mot vittring jämfört med till exempel diabas och gnejs.

Enligt Carserud (1992) är kullarna uppspruckna på grund av de tektoniska rörelser i jordskorpan som skett i området under flera hundra miljoner år. Uppspruckenheten har medfört att motståndskraften mot vittring kraftigt har sänkts, vilket visar sig i att kullarna nästan helt består av vittringsmaterial. Området har under den senaste istiden påverkats av frostvittring, jordflytning och smältvattenströmmar (Carserud 1992). Tillsammans med de mindre sprickorna har det lett till dagens morfologi med ett småkulligt landskap. Följer man väg 13 mot Röstånga ser man vittringskullarna längs hela vägen fram till dess att
betesmarker breder ut sig på bådasidorna av vägen. Om man istället fortsätter stigen framåt ser man kullarna bäst i början, strax efter bäcken. Kulligheten fortsätter dock längre in i Nackarpsdalen som man når där stigen mynnar ut i en dal. Nackarpsdalensriktning sammanfaller med Söderåsens utsträckning. Dalbottnen är jämn, ca 65 meter över havet och har en maximal bredd på 80 meter. Dalens sidor karakteriseras av rasbranter med platåer på båda sidor. Längs platåkanterna ser man berggrund i dagen på flertalet ställen (Carserud 1992).

Vägbeskrivning:Kör söderut på väg 13 i riktning mot Röstånga. Cirka 2 km efter Skäralid kommer det en rastplats på höger sida. Här finns det en informationstavla, toaletter och rastmöjligheter. Följ stigen som passerar toaletterna några hundra meter. Strax passerar
du en liten bro. Direkt på din vänstra sida finns nu vittringskullarna. Karta över området ses till vänster.

GPS-punkt: Vittringskullar: 56.0102 13.2774.

Geologi i närheten: Cirka 2 kilometer norrut finns den vackra sprickdalen Skäralid (lokal
8), ett mycket populärt turistmål som bjuder på fantastiska vyer och oslagbar natur. Mellan Skäralid och Nackarp finns det en vacker basaltkupp, Rallate (lokal 7). Åker du söderut cirka 1 kilometer kommer du till Röstånga där det finns flera spännande besökslokaler, bland annat Odensjön (lokal 4)och två breccior (lokal 2 och 3). Vidaresöderut finner du den
vackra vulkanresten Jällabjär (lokal 1).

Publicerad: 2013-11-22

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun