Svalövs kommun

7. Rallate

Testbild

Cirka 1500 meter söder om Skäralid hittar vi en av Skånes bäst bevarade basaltkupper (Fig. 1). Basaltkuppen härrör från kritatiden och åldern är bestämd till 110 miljoner år (Bergelin 2010). Vid den tidpunkten var de mellersta delarna av Skåne ett vulkaniskt landskap där upp till 150 stycken vulkaner spydde ut magma, aska och gas. Det vi ser här ären basaltkupp vilket är en rest av vulkanens kraterrör/utloppskanal i vilken den basaltiska magman rörde sig uppåt. När magman kyls av spricker den upp i vackra fem-sex kantiga basaltpelare. Att basaltkuppen står kvar än i dag beror på att basalt är en hård och motståndskraftig bergart vilket gör att den inte vittrar lika lätt som andra bergarter.
I denna bergsblottning syns ett hundratal fem-sexkantiga pelare av basalt (Fig. 2). Pelarna är 2-3 dm i diameter och någon meter långa (Carserud 1992). Pelarförklyftning beror
på att basalt har hög temperaturnär det stelnar och vid den fortsatta avsvalningen minskar bergartens volym, varvid sprickor uppstår i ett regelbundet mönster. Basaltpelarna står
inte rakt upp utan lutar åt sydsydväst. Uppsprickningen sker vinkelrätt mot den kallaste ytan, vilken inte behöver ha varit horisontell. En del av basaltpelarna är rundade och på vissa kan man se skikt av bergarten som flagnar av, detta är ett tecken på klotvittring vilket gör att till sist kommer friska bollar av basalt ligga i ett vittringsgrus. Basaltpelarna vid Rallate ligger i kanten av en stor grop, med en diameter på cirka 30 meter. Gropen har bildats genom att bönderna på 1800-talet tog märgel som jordförbättringsmedel. Märgeln här och i ett par andra gropar i närheten skulle eventuellt kunna vara av vulkanisk tuff. Namnet Rallate är en uppmaning med betydelsen ”stig in” vilket antyder att det funnits en landsvägskrog i närheten (Carserud 1992).

Vägbeskrivning: Basaltkuppen ligger intill väg 13 i södergående riktning ca 1500 meter från
Skäralid. Lättast parkerar man vid en liten vägficka på höger sida och går resten av biten. Ungefär vid skylten som markerar gränsen till Svalövs kommun mynnar en liten bäck ut i diket på höger sida. Följ bäcken ungefär 20 meter tills du kommer till basaltkuppen på
vänster sida. Gå runt denna för att bäst beskåda de sexkantiga pelarna. Karta över området ses till vänster.

GPS-punkt: Rallate: 56.0276 13.2653.

Geologi i närheten: 1,5 kilometer norrut hittar vi den vackra sprickdalen Skäralid (lokal 8). Om man fortsätter mot Röstånga passerar man vittringskullarna i Nackarp (lokal 6) innan man når Röstånga. I Röstånga finns också många lokaler att se, bland annat Odensjön (lokal 4) och flera breccior (lokal 2 och 3).

Publicerad: 2013-11-22

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun