Svalövs kommun

8. Skäralid

Testbild

Skäralidsravinen (Fig. 1) ligger på Söderåsens norra sluttning och är en 100 meter djup sprickdal med branta bergsväggar. Längst ner i ravinen rinner Skärån. Det finns en bilväg som går hela vägen upp till utsiktsplatsen Kopparhatten, varifrån man har en fantastisk utsikt. I Skäralid finns också en ändmorän och några snödrevsnischer att titta närmare på.
Skäralid ligger i Söderåsens nationalpark.

Skäralidsravinen har tillsammans med Söderåsens övriga sprickdalar bildats av de tektoniska rörelser som aktiverat Tornquistzonen. Zonen är en svaghetszon och störningar i jordskorpan får sprickor att lättare uppstå här. Söderåsen fick sin storskaliga utformning under kritaperioden (145-66 miljoner år sedan) (Björk et al. 2003). De senaste istidernas
glaciärer och smältvattenerosion har säkert bidragit till åsens nuvarande utseende, men påverkan har inte varit så omfattande som man tidigare antagit (Nyberg 1987). Vid
Korsskär (2,5 km uppströms Skärsjön) ansluter sig en mindre sprickdal från norr (förgrening). 2/3 av huvudravinen ligger i en berggrund av granit medan resten av sprickdalen samt förgreningarna ligger i gnejs. Sprickdalarna korsas av ett tiotal diabasgångar i nordvästlig-sydostlig riktning (Wikman et al. 1993). Bergsväggarna omges av omfattande rasbranter. Rasbranterna fick sin utformning under de långa
tundraperioderna mellan de kvartära istiderna genom mekanisk vittring, i form av frostsprängning. Rasbranterna kan i det nuvarande klimatet räknas som fossila även om viss frostvittring fortfarande kan få ett eller annat block att trilla ner (Nyberg 1987). Man
kan i Skäralid urskilja flera typer av mognadsgrad hos rasbranterna och i rasbranten av diabas kan man se tydliga tecken på grusvittring.

En stor och tydlig nivationsnisch (snödrevsnisch) ligger mellan platserna Kopparhatten och Utsikten. Denna syns dock inte i Fig. 2. Termoluminiscensdatering har gjorts av det cirka 80 cm tjocka sandskikt som har hittats i nischen. Detta gav en ålder på 10 600 ± 700 år före nutid (Rapp 1987). Vid Liagården som också ligger i Skäralidsområdet blev dateringen av det där påträffade 100 cm mäktiga sandskiktet 10 800 ± 1000 år före nutid. I branten nedanför Kopparhatten finns det också äldre spår av laviner (Rapp 1984). För mer information om var i området man kan hitta olika geomorfologiskt intressanta plaster se Fig. 3. Här visas exempelvis var i Skäralid man kan förvänta sig att hitta nivationsnischer.
Fig. 3 visar en översiktlig bild över delar av Söderåsen. (1) sandurslätter (2) förkastningslinje (3) kanjondalar med raka sidor och vattenflöde (4) nivationsnischer och glaciärhålor (5) våtmark (6) höjd över havet (7) sjö och vattendrag (8) vindpolerade stenar (Rapp 1984).

Vägbeskrivning: Skäralidsentrén nås från väg 13. Här finns det vid Naturum mycket information att tillgå för den intresserade så som utställningar och informationsdisk.
Från parkeringen går en smalare asfaltväg upp till vändplatsen vid Kopparhatten. Karta över området ses till vänster.

GPS-punkter: Huvudravinen: 56.0366 13.2470. Diabasgång i rasbrant: 56.0344 13.2402.
Snödrevsnisch: 56.0371 13.2432. Ändmorän: 56.0305 13.2357.

Geologi i närheten: På vägen mot Röstånga finns det på vänster sida en vacker basaltkupp, Rallate (lokal 7). Lite längre fram läns samma väg ligger de spännande vittringskullarna i Nackarp (lokal 6). I Röstånga finns et sedan flera breccior att titta på (lokal 2 och 3) samt den mytomspunna Odensjön (lokal 4).

Publicerad: 2013-11-22

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun