Svalövs kommun

Invasiva arter

Under växtperioden frodas det i våra trädgårdar och ute i naturen. Tyvärr kan det ibland bli lite för mycket av det goda och då finns det risk att invasiva växter kommer in och tar över i våra grönskande områden.

Vi är tacksamma om ni kan hjälpa oss att hålla efter dessa invasiva arter i vår kommun.

Testbild

Sjögull vid Svalövssjön

Invasiva arter

En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde. Invasiva arter räknas globalt som ett av de största hoten mot biologisk mångfald och naturliga ekosystem. Dessa arter kan också få stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt på djurs och även människors hälsa.

Problemet med invasiva arter är att de inte tillhör de ursprungliga ekosystemen och konsumerar och tränger bort inhemska arter.

I Svalövs kommun finns flera invasiva arter som till exempel jättebjörnlokan, parkslide och sjögull. Andra arter är spansk skogssnigel, mink, mårdhund, vresrosor och jättebalsamin.

Jättebjörnlokan är en flerårig cirka 2-3 m hög ört som främst växer utmed kommunens vattendrag. Dess bladsaft kan tillsammans med solljus orsaka brännskador/eksem och därför ska man undvika att komma kontakt med växten. Jättebjörnlokan bekämpas mekaniskt (slås med lie eller slåttermaskin) lämpligast på våren.
Jättebjörnloka ska inte förväxlas björnloka eller sibirisk björnloka som har betydligt mindre blommor och blad. Dessa båda arter är betydligt mindre farliga att vidröra och är inte heller invasiva.
(Se bilder nedan)

Jättebjörnloka

Jättebjörnloka

Sibirisk björnloka

Sibirisk björnloka

Parkslide är en flerårig ört som kan bli 2-2,5 m hög. På vissa platser växer släktingen jätteslide som ofta är 3 m hög. Denna växt är svårbekämpad men en mörk duk kan begränsa spridningen.

Parkslide

Parkslide, Fotograf Bertil Karlsson

Sjögull är en vattenväxt som kan tränga undan andra vattenväxter och bidra till övergödning. Den kan bekämpas genom att man täcker med mörk duk.

Markägaren har ansvaret för att invasiva arter inte sprider sig i naturen.

På Svalövs kommuns marker känner vi till att jättebjörnlokan finns i Teckomatorp och Billeberga, att sjögullen finns i Svalövssjön och att parkslide och jätteslide finns i Kågeröd. Kommunen ska försöka bekämpa dessa.

Om man som boende i Svalövs kommun har noterat någon allmän plats, naturmark eller liknande där åtgärder behöver utföras enligt ovanstående så är Gata & Park tacksamma för information om detta. Anmäl det på felanmälan via mobilappen eller här Öppnas i nytt fönster..

Tillsammans gör vi Svalövs kommun till en attraktiv boendekommun.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller
Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 2020-11-26

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun