Svalövs kommun

Parker och grönområden

Gångstig i Kågerödslund
Svalövs kommun har ett uppdrag att på bästa sätt sköta om kommunens grönytor och parkanläggningar, lekplatser, samt kommunens skogar och naturreservat.

Kommunens totala yta av parkanläggningar och grönytor uppgår till cirka 78 hektar.

Av dessa är:

  • 37 hektar öppna gräsytor
  • 3 hektar buskage
  • 33 hektar naturlika planteringar
  • 2 hektar parkgångar
  • 3 hektar övriga anläggningar

Har du felanmälningar som gäller Gata och Park kan du lämna dessa här.

Publicerad: 2019-06-27

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Relaterade länkar
Kontakt

Gata & Park
Vardagar kl 10.00-12.00
0418-47 51 23

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun