Svalövs kommun

Planer

Vy över Svalövs tätort.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för planeringen i kommunen. I planeringen vägs allmänna och enskilda intressen samman för att värna om en lämplig framtida utveckling.

Genom god planberedskap i den fysiska planeringen säkerställs att det finns lämplig mark i beredskap för boende och verksamhet.

I översiktsplanen anges de stora dragen i kommunens utveckling.

I detaljplaner, som kan omfatta flera kvarter eller delar av ett kvarter anges hur man får bygga och för vilka ändamål.

Publicerad: 2020-05-20

Sidansvarig: Tobias Varga

Kontakt

Plan- och exploateringschef
Elin Persson
e-post

Planarkitekt

Vlasta Sabljak
e-post

Planarkitekt

Anna Heyden
0418-475136
e-post

Planarkitekt

Tobias Varga
0418-47 51 25
e-post

Planarkitekt/

skolskjutssamordnare

Ida Bryngelsson
0418-47 50 19
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun