Svalövs kommun

Pågående detaljplanearbete

SVALÖV

Upphävande av del av detaljplan för Torrlösa 24:35 mfl (Goflbana)
Samrådstid: 4 oktober till 25 oktober 2021
Följebrev Pdf, 455.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 455.8 kB)
Planbeskrivning Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.9 MB)
Plankarta Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.5 MB)

BILLEBERGA

Detaljplan för del av Billeberga 11:7 och 11:42 (Förskola)
Samrådstid: 4 oktober till 1 november 2021

Följebrev Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)
Planbeskrivning Pdf, 5.5 MB. (Pdf, 5.5 MB)
Plankarta Pdf, 399.1 kB. (Pdf, 399.1 kB)

KÅGERÖD

Del av Knutstorp 10:6, "Ring Knutstorp"
Samrådstiden gick ut den 7 juni 2021
Följebrev Pdf, 280.7 kB. (Pdf, 280.7 kB)
Plankarta Pdf, 420.1 kB. (Pdf, 420.1 kB)
Planbeskrivning Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 1.8 MB. (Pdf, 1.8 MB)
Samrådsredogörelse planprogram Pdf, 315.5 kB. (Pdf, 315.5 kB)
Bullerutredning Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)
Trafik-PM Pdf, 199.5 kB. (Pdf, 199.5 kB)

RÖSTÅNGA

 

TECKOMATORP

Processbild Samråd
Planprocess samråd
Processbild Granskning

Teckomatorp 9:7, 7:1 m.fl. "Teckomatorpsgården" Antagen av SBN men har ej gått vidare till Kf

Plankarta Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB)
Planbeskrivning Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.6 MB)

Processbild Granskning

Teckomatorp 9:7,7:1, "Teckomatorps verksamhetsområde" Granskning II.

Granskningstiden gick ut den 14 december 2016

Följebrev Pdf, 352.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 352.6 kB)
Sändlista Pdf, 427 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 427 kB)
Planbeskrivning Pdf, 2.8 MB. (Pdf, 2.8 MB)
Plankarta Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)
Bullerutredning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.4 MB)
Dagvattenutredning Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)


TÅGARP

Inga pågående planerLagakraftvunna detaljplaner

 

Processbild Laga kraft

Del av Röstånga 2:140, "Villa Söderåsen"
Laga kraft 2021 08 23

Planbeskrivning Pdf, 9.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 9.2 MB)
Plankarta Pdf, 643.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 643.9 kB)

Del av Årup 7:18

Laga kraft 2021 06 12
Planbeskrivning Pdf, 3.2 MB. (Pdf, 3.2 MB)
Plankarta Pdf, 517.9 kB. (Pdf, 517.9 kB)

Del av Södra Svalöv 30:7 m.fl., del av kv Lantlyckan

Laga kraft 2021 05 17
Planbeskrivning Pdf, 9.5 MB. (Pdf, 9.5 MB)
Plankarta Pdf, 2.7 MB. (Pdf, 2.7 MB)

Felestad 27:47 m.fl. "Solgården"

Laga kraft 2021 01 20

Planbeskrivning Pdf, 4.4 MB. (Pdf, 4.4 MB)
Plankarta Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

Norra Svalöv 16:6 "Norra kyrkvången"

Laga kraft 2020 09 23

Planbeskrivning Pdf, 13.2 MB. (Pdf, 13.2 MB)
Plankarta Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Teckomatorp 8:29-31 (upphävande av tomtindelning)
Laga kraft 2020 09 23

Planbeskrivning Pdf, 2.9 MB. (Pdf, 2.9 MB)
Tomtindelningskarta Pdf, 245.3 kB. (Pdf, 245.3 kB)

Värmö 6:6
Laga kraft 2020 04 24

Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)
Genomförandebeskrivning Pdf, 418.5 kB. (Pdf, 418.5 kB)
Plankarta Pdf, 1.7 MB. (Pdf, 1.7 MB)

Kågeröd 1:121 "Kågerödslund"
Laga kraft 2020 01 11

Planbeskrivning Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.2 MB)
Plankarta Pdf, 798.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 798.8 kB)

Kågeröd 3:18 m fl (Väg 1232 och 109)
Laga Kraft 2019 06 11
Plankarta Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.1 MB)
Planbeskrivning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.4 MB)

Teckomatorp 6:1 m fl (Stationsområdet)
Laga kraft 2018 11 06  
Plan- och illustrationskarta Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)
Planbeskrivning Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.8 MB)

Södra Svalöv 32:1 m.fl. (Hjalmar Nilssons park)
Laga kraft 2018 06 17
Plankarta Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.4 MB)
Planbeskrivning Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.6 MB)

Felestad 27:57 "Bredingegatan"
Laga kraft 2018 04 25
Planbeskrivning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.4 MB)
Plankarta Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.2 MB)

Södra Svalöv 34:81 m fl "Ryttaregatan"
Laga kraft 2018 03 27
Planbeskrivning Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.8 MB)
Plankarta Pdf, 801.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 801.4 kB)

Kågeröd 3:19 m.fl. (Stödmur)
Laga kraft 2017 09 25

Planbeskrivning Pdf, 567.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 567.6 kB)
Plankarta Pdf, 727.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 727.7 kB)

Södra Svalöv 6:135 m.fl (Teknikhus)
Laga kraft 2017 09 25

Planbeskrivning Pdf, 788.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 788.9 kB)
Plankarta Pdf, 826.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 826.5 kB)

Södra Svalöv 9:33 m.fl. (Stationsområde, Järnvägsgatan)
Laga kraft 2017 09 25

Planbeskrivning Pdf, 722.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 722.5 kB)
Plankarta Pdf, 849.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 849.4 kB)

Kågeröd 15:1 m.fl. (Centrum)
Laga kraft 2017 08 22

Planbeskrivning Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.4 MB)
Plankarta Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.1 MB)

Teckomatorp 20:1 (Flerbostadshus)
Laga kraft 2017 03 28

Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.5 MB)
Plankarta Pdf, 447.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 447.3 kB)

Kågeröd 5:129 m.fl. (Station)
Laga kraft 2015 05 11
Planbeskrivning​ Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.5 MB)
Plankarta Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.4 MB)

Gluggstorp 2:1 m.fl. (Annero) i Tågarp
Laga kraft 2015 04 24

Planbeskrivning Pdf, 14.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 14.4 MB)
Plankarta Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.1 MB)


Gällande planprogram

Planprocessprogramstatus.

PLANPROGRAM Billerga tätort
Samrådstiden gick ut den 4 oktober 2017
Planprogram Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.1 MB)

Publicerad: 2021-10-01

Sidansvarig: Tobias Varga

Kontakt

Plan
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun