Svalövs kommun

Översiktsplanering

Om översiktsplanering


Översiktsplanen beskriver de långsiktiga strategierna för utvecklingen av mark, vatten och bebyggelse i kommunen. Det ska redovisas vad som ska utvecklas och bevaras på ett ur allmän synpunkt lämpligt sätt samt hur riksintressen ska tillgodoses. Översiktsplanen lägger på detta vis grunden för utvecklingen av bland annat bostäder, verksamheter, parker och vägar i kommunen.

Översiktsplanen fungerar som kommunens verktyg i den interna handläggningen och som underlag för dialog mellan kommunen och exempelvis byggherrar, företag, andra kommuner och kommuninvånare. Översiktsplanen är därmed ett strategiskt viktigt dokument samtidigt som det är ett viktigt vägledande dokument i plan- och byggärenden.

Enligt ändringar i plan- och bygglagen år 2020 ska kommunen under första halvan efter ordinarie val ta ställning till översiktsplanens aktualitet genom att anta en planeringsstrategi. Planeringsstrategin ersätter den tidigare aktualitetsprövningen.
För mer information om översiktsplanering se Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2021-09-03

Sidansvarig: Tobias Varga

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun