Svalövs kommun

Granskning av ny översiktsplan


Översiktsplan Svalövs kommun 2021

 

Översiktsplan omslag

Den 17 december 2020 beslutades i samhällsbyggnadsnämnden att förslag till ny översiktsplan ska ställas ut på granskning.

Granskningshandlingar till ny översiktsplan finns tillgängliga för granskning från den 15 januari till den 15 mars 2021.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast den 15 mars via e-post till plan@svalov.se eller via post till Plan och exploatering, Herrevadsgatan 10, 268 80 Svalöv.

Granskningshandlingarna är:

  • Översiktsplan 2021 med miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
  • Samrådsredogörelse

Handlingar finns under granskningsperioden även tillgängliga i Svalövs kommunhus entré.

Vid frågor om översiktsplanen skicka e-post till plan@svalov.se eller ring 0418-47 50 00.

Publicerad: 2021-01-14

Sidansvarig: Tobias Varga

Granskningshandlingar

Kontakt

Plan och exploatering

plan@svalov.se

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun