Svalövs kommun

Översiktsplan för Svalövs kommun


Svalövs gällande översiktsplan antogs 2007 och beskriver övergripande och kortfattat kommunens ställningstaganden och strategier för utveckling.

Nytt förslag till översiktsplan för Svalövs kommun
Arbetet med en ny översiktsplan påbörjades under 2012 och en samrådshandling var ute på samråd under vintern 2014-2015.

Under 2020 har samrådsförslaget bearbetats till ett granskningsförslag. Den 17 december 2020 beslutades i samhällsbyggnadsnämnden att förslaget till ny översiktsplan ska ställas ut på granskning.

Granskningsperioden pågår 15 januari - 15 mars 2021 och handlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan via denna länk samt i kommunhusets entré i Svalöv.

Efter granskning kommer översiktsplanen bearbetas inför antagande. Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.

Efter antagande kommer översiktsplanen även finnas tillgänglig digitalt som storymap via hemsidan.


Publicerad: 2021-01-08

Sidansvarig: Tobias Varga

Gällande översiktsplan 2007

Samrådsförslag till översiktsplan 2016

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun