Svalövs kommun

Planering för nya bostäder

I dagsläget pågår planering för nya bostäder i samtliga av kommunens orter. I karttjänsten får du en överblick av kommunens strategiska planering för bostäder. Kartan har tagits fram för dokumentet Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Svalövs kommun och ligger till grund i arbetet med kommunens nya översiktsplan.

I kartan är planområdena uppdelade i fem kategorier: Pågående byggprojekt, pågående planarbete, outnyttjade byggrätter på kommunal mark, outnyttjade byggrätter på privat mark och områden för framtida planering.

Observera att kartan är ett arbetsdokument, och att ytor, area, antal möjliga bostäder osv som visas är ungefärliga och preliminära och uppdateras kontinuerligt. Syftet med karttjänsten är att ge tjänstepersoner och kommuninvånare en överblick av kommunens planering för nya bostäder.

Publicerad: 2020-09-01

Sidansvarig: Tobias Varga

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun