Svalövs kommun

Hantering av brandfarliga varor

Korrekt och försiktig hantering av brandfarliga varor är en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra olyckor.

En brandfarlig vara är märkt med en farosymbol och en text.

Läs mer om farliga ämnen i hemmet genom att klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fara
Gaser och vätskor som har en låg flampunkt är märkta med en flamma och texten ”Fara”. Till den här gruppen hör till exempel gasol, acetylen, bensin, eter, thinner, t-sprit, aceton, toluen och koncentrerad spolarvätska.

Varning
Vätskor märkta med en flamma och texten ”Varning” har högre flampunkt. De är mycket lättantändliga. Hit hör till exempel tändvätska, fotogen, lacknafta, vissa färger och utspädd spolarvätska.

Brandreaktiv
Brandreaktiva varor är märkta på olika sätt beroende på vilken fara de innebär. Förutom samma symbol som för brandfarlig gas och vätska är oxiderandesymbolen (en flamma över ett O) vanlig. Det är farligt att blanda brandreaktiva ämnen med brandfarliga eller brännbara ämnen. Det kan leda till brand eller explosion. Brandreaktiva varor som kan finnas i ett hem är rengöringsmedel, desinfektionsmedel, poolkemikalier, härdare och blekmedel.

Tilltåten förvaring i enfamiljshus utan tillstånd
Nedan anges vad om är tillåtet att förvara i hemmet och i vilka mängder. Grundregeln är att du inte får förvara mer brandfarlig vara hemma än vad du har behov av i ditt hushåll. Det finns också regler för hur förvaring av brandfarliga varor ska ske. Förvaring av brandfarliga varor ska ske i originalförpackningen, på lämplig plats och oåtkomligt för barn. Förvara så liten mängd brandfarlig vara som möjligt i din bostad.

I enfamiljshus:

 • 100 liter brandfarlig vätska
 • 5 liter acetylen
 • 60 liter gasol

I fristående eller avskilt förråd:

 • Brandfarlig vätska
 • Sprayburkar
 • Gasflaskor (i ventilerat utrymme)

I bostadsdelen:

 • Sprayburkar
 • Gasolflaskor av högst P11-storlek (26 liter)
 • Brandfarlig vätska i behållare som innehåller max 10 liter.

I eget garage:

 • Fordon med tank och reservdunk
 • Sprayburkar
 • Brandfarlig vätska
 • Gasolflaskor skyddade mot påkörning.

I gemensamhetsgarage får man förvara endast fordon med tank och reservdunk.

I källare:

 • Brandfarlig vätska (i ventilerat utrymme)
 • Sprayburkar
 • Acetylen (max 5 liter)
 • En gasolflaska av högst P11-storlek (26 liter)

I vindsförråd får ingen förvaring av brandfarliga varor ske.


Tillåten förvaring i flerfamiljshus utan tillstånd

I flerfamiljshus:

 • 100 liter brandfarlig vätska per hushåll
 • 60 liter gasol per hushåll.

I lägenhet och på inglasad balkong:

 • Sprayburkar
 • Gasolflaskor som innehåller max 5 liter
 • Brandfarlig vätska i behållare med max 10 liter

På öppen balkong:

 • Gasolflaskor av högst P11-storlek (26 liter)
 • Brandfarlig vätska i behållare med max 25 liter

Annat brandtekniskt avskilt utrymme:

 • Acetylen max 5 liter
 • Gasol max P11-storlek (26 liter)
 • Brandfarlig vätska max 25 liter

I garage får endast fordon med tank och reservdunk förvaras.

Ingen förvaring av brandfarliga varor får ske i vinds- eller källarförråd.

Självantändning
Linolja i trassel kan självantända. Vissa oljor eller fetter som sugs upp av ett poröst material ger när de torkar en oxidation som alstrar värme.

Även andra vegetabiliska oljor kan självantända, till exempel teakolja och vissa typer av bonvaxer. Självantändning kan aldrig ske i burken eller på behandlade ställen, utan i de trasor som använts. Blöt dem med vatten och lägg dem i en sluten behållare. Bäst är en plåtburk med lock, men en tillsluten plastpåse med vatten är också tillräckligt för att förhindra farlig oxidation.

Källa: Brandskyddsföreningen

Publicerad: 2020-01-08

Sidansvarig: Jonny Örn

Relaterad information


Kontakt

Frågor kring brandfarliga och explosiva varor:

Tel: 0418-47 07 16
(under kontorstid 08.00-16.00)

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun